Gå til sidens indhold

Ny opgørelse over beskæftigelsen

27. november 2014 kl. 9:00

I morgen udgiver Danmarks Statistik for første gang en månedlig beskæftigelsesstatistik baseret på registerdata. På udgivelsesdagen præsenteres udviklingen til og med september måned. Tallene vil være foreløbige.

Opgørelsen viser antallet af personer med lønmodtagerjob. Der er således ikke regnet om til fuldtidsbeskæftigede. Statistikken vil dermed begrebsmæssigt ligge tættere på beskæftigelsesopgørelserne i Arbejdstidsregnskabet og Nationalregnskabet end den hidtidige kvartalsvise beskæftigelsesstatistik. Statistikken indeholder alene oplysninger om lønmodtagere – selvstændige og medarbejdende ægtefæller indgår ikke.

I den månedlige beskæftigelsesstatistik indgår personer, der har modtaget løn. Men lønmodtagere, der i korte fraværsperioder (fx under ferie) ikke modtager løn, er også medregnet.

Danmarks Statistik vil fortsat udgive kvartalsvise tal over antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere både i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken.

Læs mere om den nye opgørelse. Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Thomas Thorsen på tlf.: 39 17 30 48 eller tst@dst.dk