Gå til sidens indhold

Statistisk Årbog 2014: Piger får højere karaktergennemsnit - dog ikke på hf

23. juni 2014 kl. 9:00

I dag udkommer bogen med millioner af tal om danskerne og det danske samfund: Statistisk Årbog 2014. Her er et lille udpluk fra bogen - med fokus på kvinder:

 • Piger får et højere gennemsnit - bare ikke på hf
  Piger fik i gennemsnit 7,1 i snit på det almene gymnasium (stx) i 2013, mens det var en anelse mindre, nemlig 6,8 for drengenes vedkommende. Det samlede gennemsnit var 7,0. Det samme mønster gør sig gældende htx og hhx, hvor piger også får et højere karaktergennemsnit. Anderledes ser det ud på hf, hvor drengene klarer sig bedre med et gennemsnit på 6,3 mod pigernes på 6,1.

 • Europæisk tredjeplads i beskæftigelse til de danske kvinder 
  Den højeste beskæftigelsesfrekvens for kvinder i EU findes i Sverige med 71,8 pct. i 2012. På anden og tredjepladsen kommer Nederlandene og Danmark med hhv. 70,4 og 70,0 pct. Grækenland havde med 44,2 pct. den laveste beskæftigelsesfrekvens for kvinder i EU. Beskæftigelsesfrekvensen er antallet af beskæftigede i aldersgruppen 15-64 år i forhold til antallet af personer i samme aldersgruppe.

 • Et stigende antal kvinder dømmes for vold
  609 kvinder blev dømt for vold i 2012, hvoraf hver fjerde blev idømt en ubetinget frihedsstraf. Sammenlignet med 1990 bliver seks gange så mange kvinder i dag idømt frihedsstraffe for vold.

 • Kvinder overtræder især færdselsloven på fartområdet
  Der er forskel på, hvilke færdselslove mænd og kvinder overtræder. 70 pct. af kvindernes overtrædelser handlede om fart, mens det kun gjorde sig gældende for 50 pct. af mænds overtrædelser i 2012. En anden markant forskel er spirituskørsel. Kun 3,2 pct. af kvindernes overtrædelser handlede om spritkørsel, mens det for mænds vedkommende var 9 pct. af overtrædelserne. Kvinder stod for en femtedel af de 120.000 overtrædelser af færdselsloven, der blev registreret i 2012.

Du kan finde mange flere informationer om Danmark og danskerne her, og for yderligere information kan du kontakte Ulla Agerskov på 39 17 39 39 eller uag@dst.dk.