Gå til sidens indhold

Polen dominerer eksporten til de nye EU-lande

2. december 2013 kl. 9:00

I 2012 eksporterede Danmark varer og tjenester for 45,5 mia. kr. til de ti lande, der blev medlemmer af EU i 2004. Eksporten til disse lande er dermed steget næsten 50 pct. i løbende priser siden 2005.

Polen dominerer eksporten til de nye EU-lande

Det er bare et par af nøgletallene fra publikationen Danmarks udenrigsøkonomi 2012, som udkommer i dag og som i år sætter fokus på Danmarks eksport til de ti lande, der blev medlemmer af EU i 2004. Her kan du blandt meget andet læse:

 • 40 pct. af eksporten til de nye EU-lande, svarende til 18,9 mia. kr. gik til Polen. Dermed er Polen det klart største marked blandt disse lande.

 • Varer udgør 75 pct. af eksporten til de ti lande, hvilket gør eksporten til disse lande mere vareintensiv end Danmarks generelle eksport, hvor varer udgør ca. 60 pct.

 • Dansk vareeksport tabte markedsandele på otte ud af de ti nye EU-markeder fra 2004 til 2012. Således er dansk vareeksports andel af de ti landes samlede import faldet med en femtedel i perioden. Til gengæld steg tjenesteeksportens samlede markedsandel.

Mere generelle nøgletal fra Danmarks udenrigsøkonomi 2012 viser, at:
• Danmark i 2012 havde et betalingsbalanceoverskud på 109 mia. kr.

• Den samlede danske vareeksport er tilbage på niveauet før den økonomiske krise, mens importen stadig ligger lidt under. I 2012 havde Danmark et overskud på 80 mia. kr. på varehandlen.

• Søtransport fortsat er dominerende i Danmarks tjenestehandel. Mere end halvdelen af landets tjenesteeksport kom fra denne aktivitet, som i 2012 udgjorde 194 mia. kr.

Danmarks udenrigsøkonomi 2012 er på 92 sider og kan downloades gratis på www.dst.dk/pubomtale/17975.
 
For yderligere information er du velkommen til at kontakte Jon Mortensen, 39 17 32 27 eller jmo@dst.dk.

Kontakt

Presse
Telefon: 39 17 30 70