Gå til sidens indhold

Udenlandske virksomheder dominerer forskning i it

15. november 2013 kl. 9:00

Inden for it-brancherne står udenlandsk ejede virksomheder for hele 86 pct. af virksomhedernes udgift på 3,7 mia. kr. til egen forskning og udvikling. It vil her sige computerprogrammering og konsulentbistand vedrørende informationsteknologi mv.

Modsat ser det ud inden for fremstilling af farmaceutiske råvarer og præparater - medicinalbranchen - hvor udenlandsk ejede virksomheders andel af udgifterne til forskning og udvikling kun udgør 7 pct. af de samlede udgifter på 7,0 mia. kr. 

Innovation og forskning 2013

Virksomhederne brugte 35 mia. kr. til egen forskning og udvikling i 2010. 25 pct. af udgiften blev afholdt af udenlandsk ejede virksomheder. Virksomheder ejet fra et andet EU-land stod for 10 pct., mens virksomheder fra USA og Canada afholdt 8 pct. af forskningsudgifterne.

Det fremgår af Innovation og forskning 2013, der udkommer i dag. Her finder man også disse konklusioner:

  • Danmark ligger på fjerdepladsen i Europa i forhold til udgifterne til forskning og udvikling i procent af bruttonationalproduktet. Tallet dækker både virksomhedernes og det offentliges udgifter.
  • Af de 2.405 nystartede ph.d.-studerende udgjorde kvinder 47 pct. i 2011.
  • 19 pct. af virksomhederne i Danmark har i 2011 udført aktiviteter relateret til forskning og udvikling. 11 pct. af virksomhederne har afdelinger, der arbejder med forskning og udvikling.Større virksomheder er mest innovative. Blandt alle virksomheder med over ti årsværk er 41 pct. innovative, mens andelen blandt virksomheder med mindst 250 årsværk er 77 pct.

Publikationen kan hentes gratis som pdf på www.dst.dk/publ/innovaforsk.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Jens Brodersen, tlf. 39 17 30 57, jbr@dst.dk.

Kontakt

Presse
Telefon: 39 17 30 70