Gå til sidens indhold

Unges andel af kontanthjælpsmodtagere er eksploderet på fem år

14. august 2013 kl. 9:50

Unge fylder i dag en væsentligt større andel af det samlede antal kontanthjælpsmodtagere end for fem år siden. I 2007 var 21 pct. af kontanthjælpsmodtagerne unge på mellem 18 og 27 år. I 2012 var andelen steget til 28 pct. I samme periode er antallet af unge på offentlig forsørgelse steget fra 61.000 til 92.000 eller næsten 50 pct. I disse tal er unge på SU ikke medregnet.

Der er 15. august 2013 udsendt en præciserende pressemeddelelse om dette emne.

 

Det fremgår af temaartiklen i Statistisk Tiårsoversigt 2013, som Danmarks Statistik offentliggør i dag. Her kan du fx også læse, at:

  • Fra 2002 til 2012 var Afrika det eneste kontinent, hvorfra antallet af tilflyttere til Danmark faldt, nemlig med 22 pct. Europa stod med 53 pct. for den største stigning.
  • På ti år steg antallet af elever i 8. - 10. klasse i private grundskoler med 37 pct., mens der i offentlige grundskoler kun var en stigning på 8 pct.
  • I 2002 havde 30,0 pct. af de 35-årige fuldført en videregående ud-dannelse. I 2011 var andelen 42,2 pct. Det var især kvinderne, der trak læsset.
  • Hver uge i 2012 så hver eneste dansker fjernsyn næsten ét døgn – 22,5 timer.

Gamle publikationer på nettet
Danmarks Statistik er i øjeblikket i gang med at digitalisere en lang række historiske udgivelser helt tilbage til 1787. Således er samtlige udgaver af Statistisk Tiårsoversigt fra den første i 1964 til sidste års udgave nu gratis tilgængelige i en pdf-version på Danmarks Statistiks hjemmeside. Digitaliseringen af disse publikationer er sket med støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Du kan læse mere om digitaliseringsprojektet på vores hjemmeside.

For yderligere information om Statistisk Tiårsoversigt 2013 er du velkommen til at kontakte Marianne Mackie, tlf. 39 17 31 69, mma@dst.dk.

Kontakt

Presse
Telefon: 39 17 30 70