Gå til sidens indhold

Højt tilbagefald for kortuddannede kriminelle

3. juli 2013 kl. 9:50

Kriminelle, der har en grundskoleuddannelse som den højeste uddannelse, har det største tilbagefald til kriminalitet. 40 pct. af personerne uden anden uddannelse end grundskolen, som fik en dom for kriminalitet eller blev løsladt efter afsoning i 2008, faldt tilbage til ny kriminalitet inden for to år (recidiv). Den gruppe med det mindste tilbagefald var personer med en videregående uddannelse. Her var andelen 15 pct.

Dette kan du bl.a. læse i Danmarks Statistiks publikation Statistisk Årbog 2013, som udkommer i dag. Her kan du fx også læse, at:

 • Andelen af befolkningen over 15 år, som ryger, er faldet fra halvdelen i 1980 til under en femtedel i 2012.
 • Der var i 2012 i alt 268 vielser, hvor parterne var af samme køn. Samme år var der 28.235 vielser, hvor parterne var mand og kvinde.
 • Regelmæssig receptpligtig medicin blev i 2010 brugt af 48 pct. af den voksne befolkning. Det er en betydelig stigning fra årtusindskiftet, hvor andelen var 35 pct.

For 117. gang!
Det er 117. gang, at Statistisk Årbog udkommer – og samtlige årbøger helt tilbage til den første udgave fra 1896 ligger på vores hjemmeside. En del af statistikkerne fra dengang laves faktisk stadig i dag. Fx kan man konstatere, at de værnepligtige var en del lavere i 1800-tallet. Gennemsnitshøjden for en mand til session i perioden 1879 – 1888 blev målt til 166,6 cm, mens den var oppe på 179,8 cm i 2011.

Spinkel og svag
De unge mænd er tilsyneladende blevet tykkere i de senere år. Fra 2006 til 2011 har der været et fald i andelen af værnepligtige med et BMI under 25 fra 73,1 pct. til 68,3 pct. Der blev ikke opgjort BMI for værnepligtige i slutningen af 1800-tallet, men vi kan i Statistisk Årbog 1896 se, at 2.135 værnepligtige blev sorteret fra i perioden 1890 – 1894 grundet ”spinkel og svag Legemsbygning.”

Danmarks Statistik er i øjeblikket i gang med at digitalisere en lang række historiske udgivelser helt tilbage til 1787. Du kan læse mere om digitaliseringsprojektet på vores hjemmeside.

For yderligere information om Statistisk Årbog 2013 er du velkommen til at kontakte redaktør Ulla Agerskov, tlf. 39 17 39 39, uag@dst.dk.

Kontakt

Presse
Telefon: 39 17 30 70