Gå til sidens indhold

Eksporten til BRIK fordoblet på seks år

3. december 2012 kl. 9:50

I 2011 eksporterede Danmark varer for 35 mia. kr. og tjenester for 30,4 mia. kr. til de fire BRIK-lande, Brasilien, Rusland, Indien og Kina. I 2005 eksporterede Danmark varer for 18,4 mia. kr. og tjenester for 15,7 mia. kr. til de fire lande. Målt i løbende priser er eksporten så­ledes næsten fordoblet i perioden.

Det er bare et par af nøgletallene fra publikationen Danmarks udenrigsøkonomi 2011, som udkommer i dag. Den indeholder i år et særtema om Danmarks eksport i forhold til de nye vækstmarkeder. Her kan du blandt meget andet læse:

  • Den danske eksport til vækstmarkederne stiger hurtigere end den øvrige danske eksport.
  • Kina er dansk vareeksports største BRIK-marked efterfulgt af Rusland, Brasilien og Indien. Brasilien er dog det hurtigst voksende.
  • Kina er også det største BRIK-marked for tjenesteeksporten efterfulgt af Rusland. Herefter følger Indien og Brasilien.
  • Nabolandene klarer sig generelt lidt bedre end Danmark, når det drejer sig om at afsætte varer på de nye vækstmarkeder. Til gengæld er Danmark bedre end nabolandene til at afsætte tjenester.
  • Størstedelen af den danske eksport ender ikke langt væk fra Danmark. Tre fjerdedele af vareeksporten og 60 pct. af tjenesteeksporten gik i 2011 til europæiske lande.
  • Den danske vareeksport er tilbage på niveauet før den økonomiske krise, mens importen stadig ligger lidt under. I 2011 havde Danmark et overskud på 84 mia. kr. på varehandlen.
  • Søtransport er fortsat Danmarks klart vigtigste tjenestehandelsaktivitet. Mere end halvdelen af landets tjenesteeksport kom fra denne aktivitet, som i 2011 udgjorde 180 mia. kr.
  • Danmark havde i 2011 et betalingsbalanceoverskud på 101 mia. kr.

Danmarks udenrigsøkonomi 2011 er på 92 sider og kan downloades gratis på www.dst.dk/pubomtale/16606. Læs også mere i udenrigshandlen i Nyt fra Danmarks Statistik 2012 nr. 621.

For yderligere oplysninger kontakt venligst kontorchef Søren Schiønning Andersen tlf. 39 17 30 21, ssa@dst.dk.

Kontakt

Presse