Gå til sidens indhold

ATP ud af ØMU-opgørelsen over de offentlige finanser

Nye EU-retningslinjer på området for ØMU-gæld og ØMU-saldo betyder, at Danmarks Statistik skal omklassificere Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), så denne ikke længere er en del af offentlig forvaltning og service. Resultatet bliver dårligere nøgletal for de offentlige finanser.

18. august 2004 kl. 0:00

Nye EU-retningslinier på området for ØMU-gæld og ØMU-saldo betyder, at Danmarks Statistik skal omklassificere Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), så denne ikke længere er en del af offentlig forvaltning og service. Resultatet bliver dårligere nøgletal for de offentlige finanser.

Eurostat, der på EU-kommissionens vegne udarbejder nærmere retningslinier for ØMU-nøgletallene, vedtog i foråret 2004 nye regler for klassifikationen af pensionsfonde. Disse retningslinier betyder, at Danmark skal omklassificere ATP fra offentlig forvaltning og service til sektoren for forsikringsselskaber og pensionskasser.

Det betyder, at den danske ØMU-gæld vil blive større, fordi ATP's beholdning af statsobligationer ikke længere kan modregnes i den offentlige gæld. Endvidere bliver ØMU-saldoens overskud mindre, fordi ATP's resultat ikke mere vil indgå i saldoen.

Danmarks Statistik, der er ansvarlig for den statistiske opgørelse af ØMU-gæld og ØMU-saldo, offentliggør i dag disse to nøgletal for Danmark. Offentliggørelsen, som sker i NYT fra Danmarks Statistik, vil fremover udkomme i forbindelse med de to årlige ØMU-indberetninger til Eurostat, som Danmarks Statistik opgør inden 1. marts og 1. september.

 Omklassificeringen vil i første omgang kun finde sted i de to årlige ØMU-indberetninger til Eurostat. Dette skyldes, at Danmarks Statistik i øjeblikket gennemfører en metode- og datarevision af nationalregnskabet, der først vil være endelig afsluttet ved offentliggørelsen af maj-versionen for offentlig forvaltning og service, der udkommer primo juni 2005. Det indebærer, at der i en periode vil være en forskel på definitionen af offentlig forvaltning og service i ØMU-sammenhæng og i nationalregnskabssammenhæng.

De seneste tal for ØMU-gæld og ØMU-saldo viser blandt andet:

- Faldende ØMU-gæld, som dækker over et større fald i den statslige gæld samt en mindre stigning i den kommunale gæld. 
- Faldende ØMU-overskud, som dækker over uændret statsligt overskud men et stigende kommunalt underskud.
- Betydningen af ATP's omklassifikation for ØMU-saldoen

For yderligere information kontakt Presse
Telefon: 39 17 30 70
E-post: presse@dst.dk

Kontakt

Presse
Telefon: 39 17 30 70