Gå til sidens indhold

Indvandreres uddannelse kortlægges

10. juni 1999 kl. 0:00

Danmarks Statistik vil nu skaffe overblik over, hvilken uddannelsesbaggrund indvandrere og flygtninge har med fra hjemlandet, når de kommer til Danmark. Det er oplysninger, myndighederne hidtil ikke har haft, og som vil gøre det lettere både at skaffe jobs og at planlægge uddannelsen af indvandrere. De 4,3 mio kr til undersøgelsen er skaffet i fællesskab af Undervisningsministeriet, Arbejdsministeriet, Erhvervsministeriet og Indenrigsministeriet.

Den første del af undersøgelsen er budgetteret til 3,6 mio kr og er baseret på et spørgeskema til de 160.000 indvandrere, der er kommet til landet før 1999. I skemaet skal de gøre rede for den uddannelse, de har fået i deres hjemland. Herefter er der planlagt en løbende registrering af uddannelsen hos de personer, der kommer til landet i løbet af 1999 og 2000. Disse indvandrere vil Danmarks Statistik komme i forbindelse med via sprogcentrene eller evt. via et spørgeskema.

Undersøgelsen fylder et stort hul både i uddannelsesstatistikken og i indvandrerstatistikken, idet der ikke tidligere har været nogen systematisk kortlægning af den uddannelsesmæssige ballast, indvandrerne medbringer hjemmefra. Danmarks Statistik har i de senere år samlet erfaring med kortlægning af indvandrernes forhold, bl.a. under arbejdet med bogen "Indvandrere i Danmark". De første resultater fra den ny undersøgelse, som starter i denne måned, ventes at foreligge om et år.

Vil du vide mere:
Presse
39 17 30 70

Kontakt

Presse