Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Ulykker

Hvor mange ulykker sker der i hjemmet, på arbejdspladsen og i trafikken?

Trafikulykker

Danmarks Statistiks tabeller om færdselsuheld på veje samt ulykker med tog og skib er samlet på emnesiden Trafikulykker og i Statistikbanken. I Statistikbankens emne om helbred og ligestilling er der også tabeller om færdselsuheld, fordelt på de dræbte og tilskadekomnes køn.

Hos Vejdirektoratet findes bl.a. en interaktiv årsstatistik (nederst på siden), hvor man kan opdele data om trafikuheld på politikredse, vejtype mv.

Analyser og rapporter vedr. særlige ulykkestyper findes hos Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.

Data om ulykker til søs findes også hos Søfartsstyrelsen.

Arbejdsulykker og -skader
Både hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet/Videncenter for Arbejdsmiljø findes tabeller over anmeldte arbejdsskader og -ulykker.
I Statistikbanken findes også ligestillingsindikator vedr. anmeldte arbejdsulykker.

Drukneulykker
Trygfonden har i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed udgivet en oversigt over druknedødsfald fra 1970 og frem.

El, gas og brand
Sikkerhedsstyrelsen opgør statistikker om hhv. elbrande, elulykker og gasulykker.

Beredskabsstyrelsen har data om dødsbrande og omkomne ved brand.

Fyrværkeri
UlykkesAnalyseGruppen ved Odense Universitetshospital udarbejder statistik over fyrværkeriskader omkring nytår.

Sikkerhedsstyrelsen har også en årlig Fyrværkerirapport med oplysninger om skader og ulykker for perioden 2007-2013.

Idrætsulykker
Omfanget af idrætsskader har Idrættens Analyseinstitut belyst med rapporten ”Idrætsskader i Danmark 2016”.

Generelle kilder
Statens Institut for Folkesundhed giver med publikationen "Ulykker i Danmark 1990-2009" et samlet billede af udviklingen i forekomsten af ulykker. Rapporten indeholder bl.a. oplysninger om køretøjs-, arbejds- og idrætsulykker.

Rapporten "Ulykker i Danmark 2015 opdelt på kommuner" viser omfanget af sygehusbehandlet tilskadekomst på grund af ulykker, vold og selvmordsforsøg.

Spørgsmål om ulykker har indgået i alle SUSY-undersøgelserne siden 1987. Resultater fra 2013 om selvrapporterede skader (uden for arbejdstiden) findes i "Ulykker - Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013".

[Opdateret maj 2020]

 

Ansvarlig for siden

Informations­service og Bibliotek