Gå til sidens indhold

Ulykker

Hvor mange ulykker sker der i hjemmet, på arbejdspladsen og i trafikken?

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet.

Trafikulykker

Danmarks Statistiks tabeller om færdselsuheld på veje samt ulykker med tog og skib er samlet på emnesiden Trafikulykker og i Statistikbanken.

Hos Vejdirektoratet findes bl.a. en interaktiv årsstatistik (nederst på siden), hvor man kan opdele data om trafikuheld på politikredse, vejtype mv.

Analyser og rapporter vedr. særlige ulykkestyper findes hos Havarikommissionen for Vejtrafikulykker og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, hvor man kan følge jernbane- og luftfartsulykker.

Arbejdsulykker og -skader

Både hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet findes tabeller over anmeldte arbejdsskader og -ulykker.

Drukneulykker

Trygfonden har i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed udgivet en oversigt over druknedødsfald fra 1970 og frem.

El, gas og brand

Sikkerhedsstyrelsen opgør statistikker om hhv. elbrande, elulykker og gasulykker.

Beredskabsstyrelsen har data om dødsbrande og omkomne ved brand.

Fyrværkeri

UlykkesAnalyseGruppen ved Odense Universitetshospital udarbejder statistik over fyrværkeriskader omkring nytår.

Sikkerhedsstyrelsen har også en årlig Fyrværkerirapport med oplysninger om skader og ulykker for perioden 2007-2013.

Idrætsulykker

Omfanget af idrætsskader har Idrættens Analyseinstitut belyst med rapporten ”Idrætsskader i Danmark 2016”.

Generelle kilder

Statens Institut for Folkesundhed giver med publikationen "Ulykker i Danmark 1990-2009" et samlet billede af udviklingen i forekomsten af ulykker. Rapporten indeholder bl.a. oplysninger om køretøjs-, arbejds- og idrætsulykker.

Rapporten "Ulykker i Danmark 2015 opdelt på kommuner" viser omfanget af sygehusbehandlet tilskadekomst på grund af ulykker, vold og selvmordsforsøg.

Spørgsmål om ulykker har indgået i alle SUSY-undersøgelserne siden 1987. Resultater fra 2013 om selvrapporterede skader (uden for arbejdstiden) findes i "Ulykker - Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013".

[Denne side er senest revideret juli 2022]

Kontakt

Informations­service og Bibliotek

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2023 besvarede vi ca. 3.800 forespørgsler.

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål