Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Socialt udsatte, hjemløse og prostitu­erede

Hvor mange er socialt udsatte i Danmark?

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til data fra Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd laver forskningsundersøgelser af socialt udsatte grupper og belyser bl.a. omfanget og de samfundsmæssige udgifter. I 2018 har VIVE udgivet rapporten "Socialt udsatte borgeres brug af velfærdssystemet" og et tilhørende informationshæfte.

Statens Institut for Folkesundhed har i 2018 udgivet en sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark, som er en undersøgelse af sundhed, sygelighed og trivsel blandt socialt udsatte i 2017 og udviklingen siden 2007.

Hvor mange hjemløse er der i Danmark?

Siden 2007 er antallet af hjemløse i Danmark blevet kortlagt hvert andet år. Se den nyeste rapport 
Hjemløshed i Danmark 2019" hos VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Alle tidligere rapporter om hjemløshed i Danmark kan findes på VIVE’s hjemmeside
Flere publikationer, nyheder og artikler kan ses på VIVE's temaside om hjemløshed.

Se også Hjemløsebarometeret fra Hjem til Alle alliancen, der sætter dansk hjemløshed i et nordisk perspektiv med en rapport fra 2018.

Specielt om unge og hjemløshed

Se Socialstyrelsens temasider om unges hjemløshed.

Hvor mange bor på herberg?

I 2017 overtog Danmarks Statistik ansvaret for de årlige statistikker om brugere af herberg og forsorgshjem (servicelovens § 110). Se emneside og tabeller i Statistikbanken. Tidligere blev denne statistik udgivet af Ankestyrelsen. 

Hvor mange prostituerede findes der?

Socialstyrelsens videncenter og Center mod Menneskehandel har bl.a. oplysninger om antallet af prostituerede og kunder, udenlandske kvinder i prostitution, menneskehandel, unge og betalt seksuel udnyttelse.

Se også Socialstyrelsens udgivelser om emnet, hvor der bl.a. er nyere notater om prostitutionens omfang og former.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd rapporterer om antallet af sexsælgere i rapporten "Salg af sex i Danmark 2020".

Statens Serum Institut og Aalborg Universitet  udgav i 2019 rapporten "Sex i Danmark", hvori et afsnit belyser omfanget af personer, der enten har modtaget betaling for sex eller betalt for sex.

[Opdateret april2022]

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2020 besvarede vi ca. 4.600 forespørgsler. 

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål

Kontakt

Informations­service og Bibliotek