Gå til sidens indhold

Eurostat: Europæisk statistik

Eurostat logo

 

Eurostat er EU's officielle statistikkontor og en vigtig samarbejdspartner for EU-landenes nationale statistikbureauer og dermed også for Danmarks Statistik.

Geografisk dækker Eurostats statistik primært de individuelle 27 EU-lande og landegrupperinger som fx Eurolande - men i visse tilfælde også kandidat- og EFTA-lande samt USA og Japan.

Alle Eurostat-statistikker er tilgængelige på deres hjemmeside - ec.europa.eu/eurostat.
Både tabeller fra databasen samt bøger og tidsskrifter i PDF-format kan downloades gratis.

Sådan kommer du i gang med at bruge Eurostat

Eurostat består i hovedtræk af en hjemmeside, en database og portalen Statistics Explained.

Herunder finder du link til de vigtigste indgange til Eurostats materiale.

Introduktion til mulighederne på Eurostats hjemmesiden og en trin-for-trin vejledning til dannelse af tabeller i databasen findes under "Vejledninger til Eurostat" længere nede på siden.

Eurostat website - indgang til data om Europa med sammenlignelige tal for alle EU- og kandidatlande

Eurostat Database - opdelt i 9 temaer

International trade detailed data - EU-landenes import og eksport fordelt på varer og partnerlande

Statistics Explained - artikler med link til relaterede tabeller, publikationer og metode. Alle artikler kan maskinoversættes til dansk

Euro-indicators - månedlige og kvartalsvise data om den økonomiske situation

Sustainable Development Goals - Eurostats indikatorer for FN's 17 Verdensmål

Experimental statistics - nye statistikker baseret på nye kilder og metoder

Classifications - oversigt over klassifikationer og nomenklaturer

EU BookShop


Har du spørgsmål vedr. Eurostats statistikker kan du sende dit spørgsmål via "Spørg om statistik" eller kontakte Eurostats User Support

Eurostats publikationer

Eurostats publikationsserier

  • Eurostat News er en pressemeddelelse med tabeller og tilhørende kommentarer.
  • Statistics Explained indeholder artikler og introduktioner til statistikkerne, samt links til de detaljerede data på Eurostats website. Portalen kan bruges som vejviser og indgang til Eurostats database.
  • Flagship publications er oversigtsværker, der præsenterer data for EU-lande, EU-regioner eller G20-lande, samt SDG-mål.
  • Interactive publications indeholder korte tekster, visualiseringer og kort, videoer, fotos mv.
  • Key figures er en række publikationer, der præsenterer centrale nøgletal og giver en introduktion til forskellige statistiske emner.
  • Manuals and guidelines er metodebeskrivelser og vejledninger.
  • Statistical working papers er rapporter om fx kvalitet og pilot studier.

 

Udvalgte generelle publikationer

Key figures on the EU in the world er et statistisk portræt med tabeller, grafer og uddybende tekster om EU sammenlignet med resten af verden.

Key figures on Europe 2022 indeholder nøgletal og grafer om EU samt de enkelte medlemslande. Den dækker emner som økonomi, uddannelse, sundhed, levevilkår, arbejdsmarked, erhverv, transport, miljø og meget mere. Bogen findes også i en interaktiv version.

Eurostat regional yearbook giver et detaljeret billede af regionerne i EU-landene samt kandidat- og EFTA-landene.
Her findes regionale indikatorer indenfor emner som befolkning, byer, arbejdsmarked, økonomi, uddannelse, transport mv., illustreret med kort og figurer. Der findes forskellige visualiseringsværktøjer til regionale data.

Key figures on the enlargement countries 2019 samler oversigtstabeller og grafer, der sammenligner den økonomiske og sociale udvikling i hhv. EU28, kandidatlande og potentielle nye medlemsstater, dvs. Makedonien, Tyrkiet, Albanien, Montenegro, Serbien, Bosnien-Hercegovina og Kosovo.

Udvalgte Eurostat-tabeller

Færdiglavede tabeller

Eurostat har en lang række tabeller, der er mindre komplicerede end deres databasetabeller. Herunder vises et udvalg fordelt på Danmarks Statistiks emner.
Tabellen åbner i nyt vindue med fire faneblade - hhv. table, line, bar, map.
Du får mulighed for at se tabel, graf eller kort på skærmen samt gemme, bogmærke eller videresende link.
Der er mulighed for at komme videre til den bagvedliggende databasetabel ved klik på "Source of data".

Geografisk dækker tabellerne først og fremmest EU-landene, men i en del af dem er der også data om europæiske lande udenfor EU samt fx USA og Japan.

Smagsprøver - udvalgte tabeller opdelt efter Danmarks Statistiks emner:

Borgere

Befolkningen fordelt på alder
Befolkningsprognose
Befolkningstæthed
Udenlandske statsborgere 
Levendefødte
Summarisk fertilitetskvotient
Middellevetid (Forventet levetid for en 0-årig)  
Praktiserende læger
Hospitalssenge 

Arbejde og indkomst

Ansættelsesvarighed
Beskæftigelsesfrekvens
Arbejdsløse i alderen 15-24 år
Arbejdsløshedsprocent
Arbejdsløshedsprocent (månedlig) 
Løngab - forskellen mellem mænds og kvinders løn
Gennemsnitlig bruttoløn i industri og serviceerhverv
Arbejdsomkostninger per time
Arbejdsomkostningsindeks (kvartalsvis)
Indkomstfordeling
Fattigdomsrisiko
Disponibel indkomst per indbygger/region

Økonomi

BNP per indbygger (PPP)
BNP per indbygger (EU28=100)
BNP vækst (pct. i forhold til foregående år)
BNP per indbygger/region
Faste bruttoinvesteringer
Arbejdsproduktivitet
Den offentlige sektors udgifter  
Den offentlige sektors indtægter   
Offentlig gæld   
Offentlig underskud/overskud 
Sociale udgifter
Intra EU28 handel
Extra EU28 handel
Betalingsbalancen   
Betalingsbalancens løbende poster (kvartalsvis) 
Årlig inflation
Forbrugerprisindeks
Forbrugerprisindeks (månedlig) 
Købekraftspariteter/prisniveau
Valutakurs (1 Euro = )

Sociale forhold

Sociale udgifter
Børnepasning

Uddannelse og forskning 

Fuldført ungdoms- eller videregående uddannelse
Livslang læring
Udgifter til forskning

Erhvervsliv

Erhvervsdemografi
Omsætning på hovedbrancher
Landbrugsbedrifter
Arbejdskraft i landbruget
Økologisk dyrket areal
Salg af pesticider
Fiskeriflåden 
Industriens produktionsindeks (månedlig) 
Byggeomkostningsindeks (månedlig)
Byggeriets produktionsindeks (månedlig)
Turister
Overnatninger på hotel og andre overnatningssteder
Detailomsætningsindeks (månedlig)

Transport

Motorveje
Godstransport med lastbil
Dræbte i færdselsuheld
Flypassagerere

Kultur og fritid

Internetbrugere
Køb via Internet

Miljø og energi

Udslip af drivhusgasser
Affaldsproduktion
Energiafhængighed
Energiforbrug/sektorer
Energiforbrug/brændstof
Elektricitet af vedvarende energikilder

 

Alle færdiglavede tabeller (Tables by theme) og databasen fordelt på Eurostats 9 temaer.

Euro-indicators - (også kaldet short-term indicators eller PEEI): Månedlige og kvartalsvise data om den økonomiske situation.

Sustainable development - tabeller om det bæredygtige samfund.

Circular economy - statistik om cirkulær økonomi, affald og genbrug af materialer.

 

Vejledninger til Eurostat

Hvordan finder man statistik hos Eurostat? Hvordan danner man sin egen tabel i Eurostats database? Herunder finder du en introduktion til mulighederne på Eurostats hjemmeside og en trin-for-trin vejledning til dannelse af tabeller i databasen. Desuden finder du en oversigt over EU-lande og Eurolande gennem tiden.

Har du spørgsmål vedr. Eurostats statistikker kan du sende dit spørgsmål via "Spørg om statistik" eller kontakte Eurostats User Support

Kontakt

Informations­service og Bibliotek