Gå til sidens indhold

Vi får flere vækst­iværksættere i hele landet

Danmark får flere vækstiværksættere i alle dele af landet, men andelen af vækstiværksættere er dog lidt højere i hovedstadsområdet og Midtjylland end i de øvrige landsdele. Det viser den seneste skræddersyede undersøgelse fra Danmarks Statistik, som Erhvervsstyrelsen får lavet årligt. Erhvervsstyrelsen bruger tallene til at beskrive den regionale udvikling i Danmark og som en service til interesserede.

25. januar 2019 kl. 9:00

Af Lone Schrøder Jeppesen

Danmark får flere vækstiværksættere i alle dele af landet. Andelen af nyetablerede vækstvirksomheder på landsplan er vokset fra 21 pct. i 2014 til 25 pct. i 2017. Definitionen på vækstiværksættere er, at de i løbet af det første leveår er nået op på mindst fem fuldtidsansatte, og i de tre efterfølgende år har oplevet en gennemsnitlig årlig vækst i antallet af fuldtidsansatte på mindst ti procent.

Andelen af vækstiværksættere efter område 2014 og 2016

Figur med andel vækstiværksættere 2014 og 2016

 

Vækstiværksættere defineres som nye virksomheder inden for markedsmæssige erhverv, der har 5 eller flere ansatte to år efter deres etablering og en gennemsnitlig årlig vækst på mere end 10 pct. i de følgende 3 år. Andelen af vækstiværksættere beregnes ved at sætte antal vækstiværksættere i forhold til antal nye virksomheder (startet de samme år som vækstiværksætterne) med mindst 5 ansatte ved vækstperiodens start.

 

De nyeste tal for 2017 offentliggøres først senere i år.

Andelen af vækstiværksættere er lidt højere i hovedstadsområdet og Midtjylland end i de øvrige landsdele. Her er andelen på henholdsvis ca. 28 procent og 26 procent. Tallet er lavest i Nordjylland, hvor andelen af vækstiværksættere ligger på ca. 20 procent. Tallene i den seneste skræddersyede undersøgelse fra Danmarks Statistik, som Erhvervsstyrelsen får lavet en gang om året, er fra 2017.

„Danmarks Statistik offentliggør en opgørelse for udviklingen i hele landet, men vi har også brug for tal for de enkelte landsdele, så vi kan identificere eventuelle geografiske forskelle og følge med i, hvordan virksomheder rundt om i landet udvikler sig“, siger fuldmægtig hos Erhvervsstyrelsen Brian Kampmann.

Erhvervsstyrelsen holder øje med, hvor mange virksomheder - både eksisterende og nye, der præsterer en høj vækst dvs. mindst ti procent vækst over en treårig periode. På den baggrund er det muligt at identificere geografiske forskelle i virksomhedernes udvikling.

Belyser de geografiske forskelle

Erhvervsstyrelsen har fået leveret dette udtræk i de seneste ti år. I perioden 2014 til 2020 investerer Regionalfonden og Socialfonden ca. tre mia. kroner i vækst og beskæftigelse i hele Danmark, og i den forbindelse bruger Erhvervsstyrelsen bl.a. tallene til at skrive en redegørelse og belyse de socioøkonomiske forskelle i de forskellige dele af landet. 

De regionale væksttal lægges også ind i Erhvervsstyrelsens egen regionale statistikbank REG.STAT, som hostes af Danmarks Statistik. Det er en service til erhvervshuse, kommuner, uddannelsesinstitutioner og organisationer, der har brug for at trække tal om den regionale udvikling fx andelen af vækstiværksættere, uddannelse, innovation, iværksætteri, beskæftigelse og ledighed.

„Det betyder, at vi kan tilbyde en bedre service. Og vi får et fælles talgrundlag at tale ud fra, når vi skal belyse de geografiske forskelle. At få undersøgelsen fra Danmarks Statistik sikrer kvalitet og troværdighed bag de tal, som vi videreformidler“, fremhæver Brian Kampmann.

Han tilføjer, at det også er en fordel, at statistikken kan sammenlignes med internationale statistikker for vækstiværksættere, der publiceres af bl.a. Eurostat.

Undersøgelser skræddersyes

Danmarks Statistik har gjort grunddata lidt mere fleksible, så det er muligt nemt at skræddersy sin egen population ud fra forskellige parametre, oplyser specialkonsulent hos Danmarks Statistik Jesper Moltrup-Nielsen.

„Vores kunder kan få skræddersyede undersøgelser af, hvad der karakteriserer virksomheder, der vækster. Vi har mange forskellige typer erhvervsdata. Det gør det muligt at sammenligne vækstdata med andre specifikke erhvervsdata fx eksport. Vi kan lave analyser, der viser, hvad det præcist er, der gør, at virksomheder vækster kontra dem, der ikke gør“, fortæller han.
 
Danmarks Statistik kan levere statistikdata både for et enkelt år og fast hvert år afhængig af, hvad kunderne har brug for. Erfaringen viser, at mange kunder ofte ønsker at få samme type kørsel en gang om året, så det bliver muligt at følge udviklingen over tid.

 

Fakta #1ERHVERVSTYRELSENS STATISTIKBANK

Erhvervsstyrelsen har samlet en række indikatorer, som måler regionale præstationer og rammevilkår på tre områder, som er vigtige for at skabe vækst, og hvor de regionale og lokale aktører har gode muligheder for at påvirke udviklingen:

  • Uddannelse
  • Iværksætteri
  • Innovation, forskning og udvikling

Du kan finde Erhvervstyrelsens statistikbank her

Brian KampmannBrian Kampmann Resultater analyse effekt og policy ØK og Data
Erhvervsstyrelsen
Tlf.: 3529 1766
brikam@erst.dk
Foto: Casper Have

Jesper Moltrup-Nielsen

Jesper Moltrup-Nielsen Danmarks Statistik

 
Specialkonsulent
Erhvervslivets udvikling
Danmarks Statistik
tlf.: 3917 3856
jmn@dst.dk
Foto: Danmarks Statistik

Kontakt

DST Consulting
Telefon: 39 17 36 00