Gå til sidens indhold

Hjemtagelse af analyseresultater

Det er vigtigt, at du følger Danmarks Statistiks hjemsendelsesregler. Overtræder du reglerne, risikerer du, at hele din institution bliver midlertidigt lukket ude af ordningen. Har du ved en fejl hjemsendt mikrodata, skal du straks orientere Danmarks Statistik ved at sende en mail til forskningsservice@dst.dk. Det er dit ansvar at sætte dig ind i Danmarks Statistiks datasikkerhedsregler.

Du må kun hjemsende via Danmarks Statistiks hjemsendelsesværktøj. Du finder det ved at trykke på ”Send fil” på skrivebordet på Forskermaskinen.

Hvad må ikke hjemtages

Ingen form for mikrodata må hjemsendes, hverken via hjemsendelsesværktøjet eller på andre måder fx ved at skrive oplysninger fra skærmen, tage et skærmprint eller et billede af skærmen med mobiltelefonen. Det gælder også de mikrodata, som du selv har indsendt i forbindelse med et konkret projekt.

Nedenfor er en liste over, hvad der ikke må hjemsendes. Listen er ikke udtømmende.

  • Tabeller med under tre observationer må ikke hjemsendes
  • Datasæt – eller dele af datasæt - med oplysninger på individ-/virksomhedsniveau, hvilket kan være baggrundsoplysninger som indkomst, uddannelse og socioøkonomisk status eller beregnede variabler på individniveau, pseudonymiserede nøglevariabler som personnumre, CVR-numre, arbejdsstedsnumre, adressekoder mv.
  • Filformater, der ikke er godkendt til hjemtagelse

Tilladte filtyper

Det er kun tilladt at hjemsende filtyper, der er godkendt af Danmarks Statistiks Forskningsservice. Sender du en fil-ekstension, som ikke er tilladt, får du følgende besked i systemet: ”Filtype ikke tilladt”

Filtype

Fil-ekstension

Excel

xls xlsx xlsm xlm xml

Grafik

eps png wmf tif jpg gif emf jpeg svg bmp ppt pptx pptm tiff

HTML

htm html mht

Programkode

sas r do doh ado

Logs

Log

SAS

lst sas7bdat

SPSS

sps sav spv

Stata

dta smcl

Tekst

tab txt

Latex

Tex

PDF

Pdf

Word

doc docx rtf

Det er ikke tilladt at ændre på fil-ekstension i forhold til indholdet af filen.

Hvis man ønsker at få en ny filtype tilføjet til listen, skal man henvende sig til forskningsservice@dst.dk.

Kontakt

Forskningsservice
Telefon: 39 17 31 30