Gå til sidens indhold

Sådan kommer du i gang som ny-autoriseret

Når I som institution er blevet autoriseret til Danmarks Statistiks mikrodataordning, har I adgang til Danmarks Datavindue. Det er her, at I kan bestille data og administrere jeres projekter. Relevante medarbejdere på et forskningsprojekt skal oprettes som bruger Danmarks Datavindue. En bruger kan have fem forskellige roller:

 1. Bruger
 2. Kontaktperson
 3. Administrator
 4. Underskriver
 5. Autorisationsansvarlig 
 6. Stedfortræder 

Fordel brugerroller i Danmarks Datavindue 

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke rettigheder de enkelte roller har. Du kan også læse mere om, hvordan rollerne tildeles.

Hvad kan de forskellige roller?

FAQ om Danmarks Datavindue kan du læse mere om de forskellige roller i Danmarks Datavindue, og hvilke rettigheder den enkelte rolle besidder.

Her kan du se videovejledninger om opgaver og ansvar som hhv. almindelig bruger, administrator og autorisationsansvarlig i Danmarks Datavindue

Autorisationsansvarlig/stedfortræder

Den autorisationsansvarlige har det overordnede ansvar for institutionen i Danmarks Datavindue og står for at oprette og nedlægge tilknytningsaftaler til institutionen.

Det anbefales kraftigt at udpege én eller flere stedfortrædere, der på vegne af den autorisationsansvarlige kan godkende tilknytningsaftaler. I nedenstående guide "Tildel roller i Danmarks Datavindue" kan du se, hvordan man udpeger stedfortrædere i Danmarks Datavindue.

Bemærk, at den autorisationsansvarlige ikke kan være stedfortræder for sig selv.

Når en ny bruger bliver oprettet på institutionen, vil man som autorisationsansvarlig eller stedfortræder skulle godkende tilknytningsaftalen. Den autorisationsansvarlige eller dennes stedfortræder finder alle tilknytningsaftaler til godkendelse under ”Mit overblik” i Danmarks Datavindue. Aftalen godkendes ved at klikke på boksen med et flueben og afvises ved at klikke på boksen med et kryds.

Det er også dit ansvar som autorisationsansvarlig, at de(n) bruger(e) der har rollen som underskriver formelt er ansat på institution, hvor de har underskriverrollen.

Ønsker den autorisationsansvarlige eller stedfortræderen at nedlægge en tilknytningsaftale, skal vedkomne klikke på ”Mit overblik” efterfulgt af ”Institutioner”. Herefter fremsøges navnet på den relevante bruger, og der klikkes på de tre prikker ud for brugerens navn. Klik på ”Nedlæg” for at nedlægge tilknytningsaftalen.

Administrator/bruger

Det er institutionens administrator, der i Danmarks Datavindue skal godkende og indsende alle institutionens projektindstillinger til Danmarks Statistik. Administratoren fungerer som intern godkender, hver gang en projektindstilling skal indsendes eller genindsendes. Det betyder, at en administrator bør være tilgængelig, og at vedkomne forventes at anvende Danmarks Datavindue regelmæssigt.

Det er anbefalet at udpege minimum to administratorer, da nogle opgaver i Danmarks Datavindue kun kan udføres af en administrator, og at en administrator kan ikke administrere sig selv. Det er muligt at udpege op til 10 administratorer til én institution. For at udpege administratorer og stedfortrædere skal disse først oprettes som brugere i Danmarks Datavindue.

Som bruger har man adgang til oplysninger om de entiteter, brugeren er knyttet til. Brugeren har mulighed for at redigere egne oplysninger i Danmarks Datavindue ved at klikke på ”Profil” øverst i højre hjørne. Kontakt en administrator eller den autorisationsansvarlige, hvis du ønsker at blive oprettet som bruger under en autoriseret institution.

Se herunder hvordan man opretter en bruger og tildeler rollen som administrator eller stedfortræder.

Opret tilknytningsaftale til bruger

Opret tilknytningsaftale

Som administrator kan du oprette tilknytningsaftaler for brugere.

For at gøre dette skal du vælge fanen ”Mit overblik” på din startside. Derefter skal du vælge den institution, hvor brugeren skal oprettes.

 1. Nu skal du navigere til fanen ”Tilknyttede brugere”. Til venstre for ”Tilknyttede brugere” skal du klikke på ”+” ikonet.
 2. Her kan du tilføje en allerede eksisterende bruger ved at søge efter brugeren, vælge personen og derefter klikke på ”Opret tilknytningsaftale”. Hvis brugeren ikke eksisterer gå til step 4.
 3. Herefter skal en autorisationsansvarlig eller stedfortræder godkende tilknytningsaftalen. Dette kan gøres øverst i institutionen under ”Tilknytningsaftaler til godkendelse”.
 4. Hvis brugeren ikke eksisterer, klikkes der på knappen ”Ny bruger”. Du skal nu udfylde formularen med de korrekte oplysninger. Hvis du vælger fysisk token, kan brugeren først tilknyttes projektet, når I har modtaget token med posten. Vær opmærksom på, at fysiske tokens kun sendes til danske adresser.
 5. Tryk ”Opret tilknytningsaftale”. Forskningsservice godkender anmodninger om nye brugere alle hverdage.
 6. Når Forskningsservice har godkendt, skal en autorisationsansvarlig eller stedfortræder godkende tilknytningsaftalen. Dette kan gøres øverst i institutionen under ”Tilknytningsaftaler til godkendelse”.
Tildel roller i Danmarks Datavindue

Tildel roller

Det er den autorisationsansvarlige på en institution, der kan tildele rollerne som stedfortræder, administrator og underskriver.

For at gøre dette, skal du som autorisationsansvarlig logge ind i Danmarks Datavindue og vælge ”Mit overblik”. Klik på institution, du er autorisationsansvarlige hos og klik derefter på de tre prikker til højre for institutionens navn. Ønsker du at tildele/fratage rollen som administrator, skal du klikke på ”Administrer administratorer”. Ønsker du at tildele eller fratage rollen som stedfortræder, skal du klikke på ”Administrer stedfortrædere”. Ønsker de at tildele eller fratagerollen som underskriver, skal du klikke på "Administrer underskrivere". Der ses nu en liste over alle institutionens tilknyttede brugere. Klik ”Vælg” ud fra den bruger, du ønsker at gøre til enten stedfortræder, administrator eller underskriver.

 

Når rollerne er fordelt og tilknyttet, er I klar til lave en projektindstilling og søge om adgang til data.

Læs mere om, hvad en projektindstilling skal indeholde, og hvordan den laves i Danmarks Datavindue.

Se vejledning til bestilling af data

Se vejledning til oversigten over de data, der er til rådighed

Se hvilke rettigheder de forskellige roller i Danmarks Datavindue har