Gå til sidens indhold

Sådan bruger du Danmarks Datavindue

Få et overblik over hvordan du bruger Danmarks Datavindue, og hvor du kan få hjælp, hvis du har spørgsmål.

Vil du se, hvordan du bruger Danmarks Datavindue? Se vores videovejledninger på Youtube.

Se, hvad der er særligt for projektdatabaser og Myndighedsordninger, når du bestiller data.

Sådan bestiller du data

Trin 1: Login

Login på www.remote.dst.dk
For hjælp til login, kan du kontakte IT-Servicedesk på telefon: 39 17 38 00 // E-mail servicedesk@dst.dk.

Login på Danmarks Datavindue
Når du er logget på remoten, skal du klikke på ikonet med teksten DDV. For hjælp til login i Danmarks Datavindue, kan du kontakte Forskningsservices administration på telefon 39 17 31 32 // e-mail les@dst.dk

Første gang du skal logge ind på Danmarks Datavindue skal du trykke ”Hjælp til login” og her indtaste din 3-4 tegns ident. Du vil modtage en sikkerhedskode til den mailadresse der er angivet under din ident. Når du har valgt nyt password, kan du komme ind på Danmarks Datavindue.

Trin 2: Opret projekt og udfyld projektindstilling

Se videovejledning til at oprette en projektindstilling.

 1. Opret projekt: "Ny projektindstilling"

  Når du opretter et nyt projekt, skal du først give det en titel, vælge hvilken institution det skal høre til samt om det er en del af forskerordningen eller en projektdatabase.
  Har du brug for hjælp, skal du kontakte en administrator på din institution.

 2. Projektindstilling

  Her tilføjer du teksten til din projektindstilling i tekstfelterne. Teksten bliver gemt automatisk hvert femte sekund.
  Har du brug for hjælp kan du kontakte en administrator på din institution, projektets kontaktperson eller den projektansvarlige i Forskningsservice.

 3. Tilknyt andre brugere

  Er der andre brugere på dit projekt, kan en administrator eller kontaktperson med beføjelser tilføje dem her, så de har mulighed for også at udfylde projektindstilling og databestilling. Brugerne skal være oprettet i Danmarks Datavindue, og have en aktiv brugeraftale med den autoriserede institution, der har dataansvaret for projektet.

 4. Dan population

  Her beskriver du projektets population.
  Hvis populationen trækkes fra Grunddatabanken, skal der i beskrivelsen stå hvilke registre, år og eventuelt betingende variable, der skal bruges til dannelsen.
  Hvis populationen indsendes, skal den beskrives her, og dokumentation sendes som et bilag i en mail til projektansvarlig. Der skal refereres til bilaget i indstillingen.
  Har du brug for hjælp kan du kontakte en administrator på din institution, projektets kontaktperson eller den projektansvarlige i Forskningsservice.

 5. Vælg server

  Hvis din autoriserede institution har en hosted server, kan du vælge, at projektet oprettes her. Alternativt er det altid muligt at få oprettet projektet på Forskerserveren.

 6. Opsummering

  Her kan du se din samlede databestilling og tjekke, at alt er tastet korrekt. Hvis du vil ændre noget, kan du gå tilbage og rette det inden du sender din bestilling afsted.
  Er du administrator for den institution projektet ligger under, kan du sende indstillingen direkte til Danmarks Statistik ("Indsend") ellers skal du sende indstillingen til en af administratorerne ("Send til administrator") på din institution.

Hvis du får din bestilling tilbage til revision, betyder det, at din projektansvarlige i Forskningsservice har set den igennem og tilføjet kommentarer, du skal tage stilling til. Du kan gensende din projektindstilling, når du har rettet den.

Trin 3: Godkendelse af projekt, prismodel og datalevering

Det er endnu ikke muligt at underskrive en projektindstilling i Danmarks Datavindue. Derfor skal projektindstillinger sendes til godkendelse på mail. Se trinene for godkendelse nedenfor. Har du brug for hjælp i løbet af godkendelsesprocessen, skal du kontakte din projektansvarlige i Forskningsservice.

 1. Din projektindstilling bliver ’Forhåndsgodkendt’

  Når en indstilling forhåndsgodkendes af den projektansvarlige i Forskningsservice, vil du i Danmarks Datavindue kunne se, at status er ”forhåndsgodkendt” under ’afventende projektindstillinger’. Herefter skal I fra institutionen underskrive projektindstillingen.

 2. Print og underskriv indstillingen

  Inde på projektet skal du klikke på de tre prikker, der er øverst til højre for projektets titel. Her kan du trykke print. Udfyld felterne for den dataansvarlige under afsnittet ”Underskrift”.

 3. Indstillingen sendes via mail

  Send den underskrevne indstilling via mail til din FSE-projektansvarlige. Husk at angive projektnummeret i emnefeltet.

 4. Indstilling godkendt af Forskningsservice

  Når indstillingen er godkendt af Forskningsservices kontorchef, vil du modtage indstillingen via mail, og du vil i Danmarks Datavindue kunne se at indstillingens status nu er ”Godkendt”.

 5. Endeligt pristilbud og udarbejdelse af kontrakt

  Når indstillingen er godkendt af jer og Forskningsservice, vil I modtage et endeligt pristilbud. Hvis I vil have et prisoverslag tidligere i processen, er I velkomne til at bede om at få det.

 6. Datalevering

  Når pristilbud og evt. kontrakt er godkendt, vil Forskningsservice levere data til jeres projekt hurtigst muligt.

Genindstillinger af godkendte projekter

Hvis I har et projekt, der allerede er godkendt, ligger det allerede nu i Danmarks Datavindue, men projektindstillingen er tom. Når du skal genindstille projektet første gang, skal du udfylde projektindstillingen.

Sådan genindstiller du et projekt

Projektdetaljer

Tekst fra den oprindelige projektindstilling, der allerede er godkendt, skal skrives ind i felterne ”Formål”, ”Beskrivelse” og ”’Samfundsrelevans”.

Du skal markere ændringer eller tilføjelser ved at bruge den gule farvemarkering.

Dataindhold

Under Dataindhold er størstedelen af grunddata fra den oprindelige projektindstilling allerede uploadet, men der er ikke beskrevet nogen populationer.

Det oprindelige dataindhold, der er indlæst, ligger i POP A – migreret data, der er låst for redigering. I skal selv tjekke, at alt jeres grunddata er blevet indlæst i POP A. Jeres data skal kopieres til grunddata under population B. I kan kopiere alt data fra POP A ved at trykke på de tre prikker til højre for overskriften, og vælge ”Dupliker population”. I feltet for POP B skal I beskrive den oprindelige population. Hvis populationen skal udvides, og den skal have det samme registerudtræk som den oprindelige population, kan I skrive det under POP B. Husk at markere ændringerne med gult.

Hvis den udvidede population skal have et nyt eller ændret registerudtræk, kan den oprettes som en ny POP C med en separat databeskrivelse.

Opsummering

Når I har udfyldt hele indstillingen, kan jeres administrator sende indstillingen til Danmarks Statistik.

Herefter gennemgår Forskningsservice indstillingen og kommer med eventuelle kommentarer. Indsend gerne indstillingen, selvom der er ting I er i tvivl om, for så kan vi se på det sammen.

Roller og anden vigtig information

Når du bruger Danmarks Datavindue, har du forskellige muligheder afhængigt af hvilken ”rolle”, din institution har givet dig. Den overordnede databestillingsproces er nærmest ens uanset din rolle. I filerne nedenfor kan du se, hvilke roller og rettigheder din rolle har. Du kan se din rolle under "Mit overblik" ud for din institution. Står der ikke en specifik rolle, er du "Bruger".

 

Browsere, som supporterer Danmarks Datavindue

Nedenstående er de forskellige versioner af browsere som supporterer Danmarks Datavindue:

 • Google Chrome: Version 98 og op
 • Microsoft Edge: Version 97 og op
 • Firefox: Version 97 og op
 • IOS_Safari: 14 og op
 • Safari: Version 14 og op
 • Internet Explorer understøttes ikke.

Kontakt

Forskningsservice
Telefon: 39 17 31 30