Gå til sidens indhold

FAQ om Danmarks Datavindue

Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål om Danmarks Datavindue på siden her. Kan du ikke få svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Forskningsservice på enten forskningsservice@dst.dk eller telefon 39 17 31 30. Mails besvares inden for 2 arbejdsdage, mens telefonen besvares mandag kl.13-15 og tirsdag til fredag kl.10-12. 

Du kan se vores videovejledninger til, hvordan man anvender Danmarks Datavindue her  

Login i Danmarks Datavindue

Jeg skal på logge på Danmarks Datavindue for første gang – hvordan kommer jeg ind?
Før du kan komme ind i selve Danmarks Datavindue, skal du logge ind på remote.dst.dk.
I forbindelse med oprettelsen af din bruger til Danmarks Datavindue, har du fået tilsendt en mail med vejledning i, hvordan du logger ind på remoten. Når du er logget ind på remoten, skal du klikke på ”Danmarks Datavindue”. Første gang du skal logge på Danmarks Datavindue, skal du trykke "Hjælp" og her vælge ”Nulstil adgangskode”. Herefter skal du indtaste din 3-4 tegns ident (uden tal). Du vil modtage en sikkerhedskode til den mailadresse, der er angivet under din ident. Når du har valgt nyt password, kan du komme ind på Danmarks Datavindue.


Jeg har tastet min kode forkert og er låst ude - hvor længe er jeg det?
Vent i 30 minutter og prøv så igen.


Jeg oplever tekniske problemer i Danmarks Datavindue - hvem kontakter jeg?
Oplever du tekniske problemer eller fejl med Danmarks Datavindue, vil vi meget gerne høre om det, så vi kan rette dem. Du kan med fordel skrive direkte til DDVsupport@dst.dk Angiv din bruger, det relevante institutionsnummer og evt. projektnummer og beskriv problemet – meget gerne med en kort trin for trin forklaring og tilhørende skærmbilleder. Så vil Danmarks Datavindue Support hurtigst muligt adressere problemet.


Jeg har problemer med at logge ind på remoten - hvem kontakter jeg?
Hvis du har problemer med at logge ind på selve remoten, bedes du kontakte IT-support i Danmarks Statistik. De kan kontaktes på mail: servicedesk@dst.dk eller telefon: 39173800.


Hvilke browsere supporterer Danmarks Datavindue?
Google Chrome: Version 98 og op
Microsoft Edge: Version 97 og op
Firefox: Version 97 og op
IOS_Safari: 14 og op
Safari: Version 14 og op
Internet Explorer understøttes ikke.

Roller i Danmarks Datavindue

Bruger
Basisrolle for eksterne brugere. Denne rolle giver adgang til oplysninger om de entiteter brugeren er knyttet til, og brugeren har mulighed for at redigere egne oplysninger. Kontakt en administrator eller den autorisationsansvarlige, hvis du ønsker at blive oprettet som bruger under en autoriseret institution.


Administrator
Det er institutionens administrator, der i Danmarks Datavindue skal godkende og indsende alle institutionens projektindstillinger til Danmarks Statistik. Administratoren fungerer som intern godkender, hver gang en projektindstilling skal indsendes eller genindsendes. Vedkommende har dermed til opgave at kvalitetssikre indholdet i institutionens projektindstillinger, så de lever op til form og krav i henhold til GDPR-reglerne. Det betyder, at en administrator bør være tilgængelig og forventes at anvende Danmarks Datavindue regelmæssigt. Derudover er det administratoren, der skal kontakt Forskningsservice, hvis institutionen ønsker at få oprettet en ny bruger. En institution skal altid have mindst én administrator, men det anbefales at udpege minimum to administratorer. Det skyldes, at nogle opgaver i Danmarks Datavindue kun kan udføres af en administrator, og at en given administrator kan ikke administrere sig selv.

Underskriver
Personer med underskriverrollen kan på vegne af institutionen skrive under på, at en projektindstilling er lovlig i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6.

Når jeres projektindstilling er blevet godkendt, bliver den underskrevet af en medarbejder i Forskningsservice. Herefter vil projektets kontaktperson, den administrator eller kontaktperson med beføjelser, der har indsendt indstillingen og den udvalgte underskriver modtage en mail med information om, at jeres projektindstilling er godkendt og underskrevet. Det er nu jeres tur til at underskrive projektindstillingen. Kun brugere, der har fået tildelt underskriverrollen kan underskrive projektindstillinger.

Rollen som underskriver tildeles af autorisationsansvarlig eller stedfortræder.

Vær opmærksom på, at det er et krav, at personer med underskriverrollen formelt er ansat på den institution, hvor de har underskriverrollen.

Der er en ingen begrænsninger i antallet af brugere, der har rollen som underskriver.

Kontaktperson
En bruger med adgang til et projekt har rollen som kontaktperson for projektet. Et projekt kan kun have én kontaktperson. Administrator kan ændre et projekts kontaktperson.


Kontaktperson m. beføjelse
En institution kan vælge at kontaktpersoner på dets projekter kan have beføjelser svarende til administrator, på de projekter brugerne er kontaktpersoner på. Hvis en kontaktperson har beføjelser, så er rollen afgrænset til de institutioner brugeren er tilknyttet, hvor der er givet beføjelser og de projekter brugeren er kontaktperson. Ønsker du som autorisationsansvarlig denne løsning skal du tage kontakt til Forskningsservice.


Autorisationsansvarlig
Den bruger der er ansvarlig for en institutions autorisation under mikrodataordninger hos Danmarks Statistik. Det er denne, der godkender tilknytningsaftaler under autorisationen.


Stedfortræder
Bruger der kan godkende tilknytningsaftaler på vegne af den autorisationsansvarlige.


Danmarks Statistik projektansvarlig
Når du indsender et nyt projekt til Forskningsservice vil du få tildelt en projektansvarlig, som du vil have direkte kontakt med. Vi bestræber os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt, og du kan herinde se de gennemsnitlige behandlingstider her.

Hvem kan redigere brugeroplysninger i Danmarks Datavindue?
Den enkelte bruger kan selv opdatere sine brugeroplysninger i Danmarks Datavindue. Det kan f.eks. være relevant, hvis en bruger skifter arbejdsplads, og derfor gerne vil have opdateret e-mailadressen på sin bruger.
Hvis en tilknytningsaftale skal nedlægges, skal dette enten gøres af brugeren selv, institutionens administrator, autorisationsansvarlige eller dennes stedfortræder.

Databestilling og projektindstilling i Danmarks Datavindue

Hvordan laver man en projektindstilling i Danmarks Datavinde?
Her kan du læse mere om, hvordan man laver en projektindstilling i Danmarks Datavindue, og hvilke information en projektindstilling skal indeholde.

Skal jeg tilføje alle brugere til projektet en for en?
Ja, alle nye brugere skal tilføjes en af gangen. Alle brugere fra tidligere burde være tilføjet til projektet allerede.


Hvor underskriver jeg projektindstillingen?
Trin 1) Når I har indsendt jeres projektindstilling til Forskningsservice, vil den blive behandlet af en medarbejder, der vurderer, om indstillingen kan godkendes. Når jeres projektindstilling er blevet godkendt, bliver den først underskrevet af en medarbejder i Forskningsservice.

Trin 2) Det er nu jeres tur til at underskrive projektindstillingen. Det er de(n) udpegede underskriver(e), der skal underskrive projektindstillingen i Danmarks Datavindue.

Trin 3) Ønsker du at underskrive projektindstillingen, skal du logge ind i Danmarks Datavindue. På forsiden skal du klikke på ”Mit overblik” efterfulgt af ”Projektindstillinger til underskrift”. Her ser du alle de projektindstillinger, som er klar til at blive underskrevet af dig. Klik på den projektindstilling, som du ønsker at underskrive. Hvis du ønsker at underskrive projektindstillingen, skal du klikke på den blå knap ”Underskriv”.

Læs mere om hvordan man underskriver en projektindstilling her

Kan jeg rette i projektindstillingen efter, at den er sendt til administrator/Danmarks Statistik?
Nej, når du har sendt projektindstillingen til din administrator eller til Danmarks Statistik, kan du ikke længere rette i den. Hvis din projektansvarlige i Danmarks Statistik har spørgsmål eller kommentarer til indstillingen, har du mulighed for at rette dem, inden du sender indstillingen igen.


Kan jeg tilknytte brugere efter, at indstillingen er sendt til administrator/Danmarks Statistik?
Nej, når du har sendt projektindstillingen til din administrator eller til Danmarks Statistik, kan du ikke længere tilknytte brugere. Når du har fået projektindstillingen tilbage enten som godkendt eller til revision, kan du tilknytte brugere.


Hvor kan jeg få et overblik over registre, og hvornår de bliver opdaterede?
I Grunddataoversigten kan du se alle de registre, som er en del af grunddatabanken i Danmarks Statistik. Her kan du både se registerforkortelsen og registertitlen, hvornår registrene er blevet oprettet og evt. lukket, samt hvor ofte de opdateres. Klikker du på registerforkortelsen yderst til venstre (skrevet med blåt), kan du se hvilke variable, registeret omfatter. I registeroversigten kan du bruge funktionen Ctrl+F til at søge mellem registrene, både vha. registerforkortelsen og registertitlen.


Kan jeg i Danmarks Datavindue bestille data, der endnu ikke er udgivet?
Det er kun muligt at bestille data, der endnu ikke er udgivet, til projektdatabaser og myndighedsordningers hovedprojekt.


Hvordan får jeg lagt egne data på mit projekt?
Data, der ikke kommer fra Danmarks Statistiks Grunddatabank, skal beskrives overordnet under ”øvrige data” i indstillingen. Detaljerne omkring disse data uddybes i et bilag du sender på mail til din projektansvarlige. Der skal refereres til bilaget under ”øvrige data”.
Det er endnu ikke muligt i Danmarks Datavindue at uploade variabelbeskrivelser til egne data. Disse skal sendes i en mail til projektets ansvarlige hvor du i emnefeltet skriver projektnummeret.


Hvor i processen er min projektindstilling?
En projektindstilling skifter status afhængig af, hvor i processen indstillingen er kommet. Du skal være opmærksom på, at din projektansvarlige eller kundeteamet først får først besked om din indstilling, når administrator har sendt den til Danmarks Statistik.

En indstilling kan have følgende status:

Oprettet
Der er oprettet en projektindstilling, som er under udarbejdelse.

Sendt til administrator
Projektindstillingen er klar til, at administrator læser den igennem.

Sendt til Danmarks Statistik
Projektindstillingen er klar og administrator har sendt den til Forskningsservice. Ved denne status tildeles den en projektansvarlig, hvis der er tale om et nyt projekt eller et projekt med en tidligere medarbejder i Forskningsservice.

Under revision
Administrator eller FSE-projektansvarlige har spørgsmål eller kommentarer til den indsendte indstilling, og de har derfor sendt den retur til projektets brugere. Spørgsmål og kommentarer kan enten ses i indstillingen eller sendes via mail.

Forhåndsgodkendt
FSE-projektansvarlige har forhåndsgodkendt projektindstillingen, så den skal underskrives af den autoriserede institution.

Godkendt
Projektindstillingen er godkendt af Forskningsservices kontorchef, og det er nu muligt at gå videre med bestilling (fx kontraktudarbejdelse, datalevering).

Data leveret
Opgaven er færdig og bliver herefter faktureret.

Min projektindstilling er ikke blevet godkendt - hvad gør jeg?
Din projektansvarlige i Forskningsservice kan have kommentarer eller spørgsmål til din projektansvarlige, og derfor får du din projektindstilling tilbage til revision. Du kan se kommentarerne under de relevante afsnit i indstillingen.
Når du har rettet projektindstillingen til, kan du indsende den igen gennem Danmarks Datavindue.


Hvordan laver man en genindstilling i Danmarks Datavindue?
Læs her hvordan du laver en genindstilling af et projekt i Danmarks Datavindue.


Skal jeg tilføje de tidligere godkendte registre og variable, når jeg laver en genindstilling af et godkendt projekt oprettet før Danmarks Datavindue?
Ja det skal du, da der kun kan være én gældende projektindstilling, og alle data skal være dokumenteret på den gældende projektindstilling. Derfor skal genindstillingen være udfyldt med alle informationer.


Skal jeg oprette en ny population hver gang, jeg skal lave en genindstilling af mit projekt?
Der skal kun laves et nyt populationsafsnit, hvis populationen ændres markant, fx dannes ud fra ændrede kriterier eller hvis en indsendt population er forskelligt defineret fra den tidligere. Husk, at alle ændringer i den allerede godkendte indstilling markeres automatisk med gult i Danmarks Datavindue.
Hvis populationen skal udvides, og den skal have det samme registerudtræk som den oprindelige population, kan du tilføje det i beskrivelsen af den oprindelige population og markere ændringerne med gult. Det samme kan du gøre, hvis der skal tilføjes data fra andre kilder end Danmarks Statistik under afsnittet ”Øvrige data”.


Hvordan ændrer jeg mit projekts slutdato?
Hvis du er administrator har du mulighed for at ændre projekters slettedato. Når du har klikket dig ind på det relevante projektet, skal du til højre for projekttitlen trykke på de tre prikker. Det er nu muligt for dig, at angive en ny slutdato for projektet.


Jeg har oprettet et projekt under forskerordningen, men det skulle have været oprettet under projektdatabaseordningen.
Hvad gør jeg?

Opret et nyt projekt under projektdataordningen med de samme informationer. Herefter kan din institutions Administrator godkende sletning af det "forkert" oprettede projekt under forskerordningen.


Hvordan godkender jeg, at et projekt skal slettes?
Hvis du er administrator har du mulighed for at igangsætte sletteprocessen for et projekt. Det gør du ved at klikke ind på projektet og til højre for projekttitlen skal du trykke på de tre prikker. Det er nu muligt for dig, at angive du godkender at projektet slettes.
Projektets Danmarks Statistik ansvarlig har ikke rettigheder til at godkende en sletning.

Projektansvarlig, leveringstider og pris

Hvornår får jeg tildelt en projektansvarlig til mit nyoprettede projekt?
Du får senest tildelt en projektansvarlig, når jeres administrator sender projektindstillingen til godkendelse hos Forskningsservice. Hvis du har spørgsmål tidligere i processen, kan du sende en mail til din institutions kundeteam, hvor du i emnefeltet angiver projektnummer samt at du ønsker en projektansvarlig. I mailen stiller du de spørgsmål du måtte have.Hvor lang leveringstid kan jeg forvente før jeg får mine data?
Se et gennemsnit af de nuværende leveringstider her.
Du er altid velkommen til at spørge din projektansvarlige i Forskningsservice hvor lang, de forventer leveringstiden, er. Leveringstiden afhænger af det enkelte projekt.Hvordan ser jeg prisen for min databestilling, inden jeg bestiller?
Når administrator via Danmarks Datavindue har sendt projektindstilling og databestilling til Forskningsservice vil den projektansvarlige i Forskningsservice kunne udarbejde et pristilbud. Dette tilbud sendes på mail til administrator og projektets kontaktperson. Det er ikke muligt at se prisen inde i Danmarks Datavindue.

Fysisk token

En token er en fysisk enhed, som bruges til to-faktor login. Med to-faktor login logger du først ind på Remote.dst.dk med din tre/fire-tegns IDENT og pin-kode. Derefter kræves det, at du bekræfter din identitet ved hjælp af den unikke sikkerhedskode, der vises på din token.

Tokentypen kan være en sms-token, hvor du modtager sikkerhedskoden på sms. Du kan også vælge en fysisk token. I så fald sender Forskningsservice en lille fysisk enhed, der viser den unikke sikkerhedskoden ved login. Når du anmoder om en fysisk token, skal du opgive en leveringsadresse (eks. institutions) og fulde navn på den person, der skal sættes som att.

Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udenlandske adresser.

Vælger du en fysisk token, tilknyttes du først projektet, når du har modtaget din token med posten.


Retningslinjer for hvilke brugere der kan modtage en fysisk token

  • Brugere uden dansk mobilnummer, kan få tilsendt en fysisk token.
  • Brugere der skal rejse til en udenlandsdestination, hvor danske sms’er er længe om at nå frem (eks. afrikanske lande eller New Zealand), kan modtage en fysisk token.
  • Brugere der rejser til et europæisk land eller USA med dansk mobil, kan stadig bruge sms-token.
  • Brugere der er af bekvemmelighed, kunne tænke sig en fysisk token, skal som udgangspunkt anvende sms-token. Omkostningerne ved en fysisk token er langt større end sms-token.


Særligt for projektdatabaser og Myndighedsordninger

Se, hvad der er særligt for projektdatabaser og Myndighedsordninger her.

Kontakt

Forskningsservice
Telefon: 39 17 31 30