Gå til sidens indhold

Danmarks Datavindue

Danmarks Statistik arbejder på at udvikle en portal kaldet Danmarks Datavindue, der skal give en let, effektiv og sikker adgang til danske samfundsdata og skabe bedre betingelser for forskning, analyse og styring.

Danske samfundsdata har stor betydning for udvikling af det danske samfund. Derfor arbejder Danmarks Statistik på at etablere et Datavindue, der skal give forskere, analytikere og danske virksomheder et optimeret overblik over det danske datagrundlag og dermed smidiggøre den samlede proces fra ansøgning til data. Projektet vil med andre ord etablere Ét vindue, én adgang, én sikker løsning til at servicere alle behov for data til statistik, forskning, styring og analyse.

Danmarks Datavindue er med andre ord én national indgang til dokumenterede samfundsdata til brug for forskning og analyse. ’Vinduet’ bygger, i samarbejde med andre dataejere, videre på de services, der findes i Danmarks Statistik.

Samarbejdsbaseret løsning

Datavinduet er tænkt som en tværgående, samarbejdsbaseret national løsning til fordel for både forskningsinstitutioner, private virksomheder og offentlige myndigheder – helt i tråd med intentionerne i Danmarks nationale offentlige digitaliseringsstrategi.

Brugerne vil få et overskueligt overblik over udbuddet af data, der vil være dokumenterede og kvalitetssikrede. Brugerne vil desuden få støtte til at finde de bedst egnede data. Sagsbehandling og godkendelse af projektansøgninger vil ske automatisk på en måde, der giver hurtig og brugerstyret adgang ved opfyldelse af de krav, der findes til datasikkerhed og datafortrolighed – med mulighed for rådgivning og bistand undervejs.

Datasikkerhed

Den højest opnåelige datasikkerhed og dataansvarlighed er en forudsætning for, at vores fælles data kan udnyttes til det fælles bedste. Danmarks Statistik har unikke erfaringer på det område, og vi har blandt andet en ISO-27001-certificering af vores databehandlingsprocedurer.

Danmarks Datavindue vil leve op til samme høje standard. Alle data vil blive indlejret i et ’økosystem’, som er baseret på processer med høj sikkerhed og sikker styring. Sikkerheden vil løbende blive overvåget og vurderet af uvildige eksperter, og der tilknyttes en særlig ’databeskyttelsesofficer’ (DPO) til løsningen.

Ønsker du at høre mere eller deltage i samarbejdet om Danmarks Datavindue?

Med tiden kan du her på siden få indsigt i Danmarks Statistik nye udviklingsprojekt, Danmarks Datavindue. For mere information om projektet kontakt projektleder Camilla Geisler Hansen på cgh@dst.dk eller 39 17 39 07.