Gå til sidens indhold

High Performance Computing hos Nationalt Genom Center

Du  har mulighed for at afvikle Forskningsservice-projekter hos Nationalt Genom Center på deres NGC-Infrastruktur.

En fordel ved NGC-Infrastruktur er, at du får din egen maskine. Du lejer hardwaren på månedsbasis og betaler for oprettelse samt en årlig vedligeholdelses- og driftsudgift pr. maskine, du lejer. Derudover betaler du et årligt kundegebyr, der dækker udviklingsomkostninger. Kundegebyret beregnes pr. institution uanset hvor mange maskiner, du har. 

Læs mere om Nationalt Genom Centers supercomputer.

Der arbejdes også på at åbne op for muligheden for at lave analyser på DeiC Interactive m.fl. i samarbejde med KOR og DeiC. Vi vil informere nærmere om dette, når vi ved mere

Hvad får du med?

Når du bestiller forskningsprojekter, som afvikles på Nationalt Genom Centers NGC-Infrastruktur, vil du få mulighed for:

  • Linux eller Windows som styringssystem
  • Virtuelle servere fuldt integrerede i den eksisterende Forskningsservice-løsning
  • Følgende Maskinstørrelser (Raw specs)
    • Fat nodes med 40 CPU cores og 1,5 TB hukommelse
    • Thin nodes med 40 CPU cores og 192 GB hukommelse
    • GPU nodes med 40 CPU cores, 192 GB hukommelse og et NVIDIA Tesla V100 GPU card

Nationalt Genom Center tilbyder mulighed for en række open source-programmer (som fx Python / Anaconda og R), som du selv kan installere gratis. Ønsker du et udvalg af standardprogrammer og flere tekniske detaljer, kan du henvende dig til Danmarks Statistiks Servicedesk.

Ønsker du software og licenser, som du har brug for til dine projekter og analyser, der ikke er open source-programmer, skal du selv anskaffe disse. Danmarks Statistiks Servicedesk står mod betaling for installation af disse software.

I fremtiden vil det også blive muligt, at parallelisere beregninger, hvilket gør det muligt at flere beregninger udføres på samme tid.

Sådan får du for adgang: Fuldt integreret i den eksisterende Forskningsservice-løsning

Sådan får du adgang

Trin 1: Hvordan får jeg oprettet en cloud/projektmapper på Nationalt Genom Centers NGC-Infrastruktur?

Kontakt Forskningsservice, hvis du er interesseret i at oprette en projektmappe hos Nationalt Genom Center. Det giver dig mulighed for at afvikle registeranalyser på deres NGC-Infrastruktur, hvor du bl.a. kan bruge Linux eller Windows som styringssystem med adgang til en række gratis open source programmer.

Oprettelsen af en projektmappe hos Nationalt Genom Center med ønsket om at bruge Danmarks Statistiks registerdata følger samme proces, som når man får oprettet en hosted server hos Forskningsservice.

Læs mere om hostede servere (pdf)

Trin 2: Tillæg til databehandleraftale

Før du kan få oprettet en projektmappe hos Nationalt Genom Center til dit projekt og få adgang til data, skal der underskrives en tillægsaftale til databehandleraftalen. Det er den autoriserede institution, som skal underskrive tillægsaftalen. Med denne accepteres brugen af Nationalt Genom Center som underdatabehandler. Når tillægsaften er underskrevet, skal du sende den til Forskningsservice.

Download tillægsaftalen

Trin 3: Teknisk løsning og kontraktindgåelse

Efter du har sendt tillægsaftalen til databehandleraftalen til Forskningsservice, skal du kontakte Servicedesk. De håndterer oprettelsen af en projektmappe hos Nationalt Genom Center og hjælper dig med den tekniske løsning og afklaring af de tekniske behov (Antal og type af noder, styringssystem, installation af software, mv.). Det er også Servicedesk, der udarbejder en kontrakt for oprettelsen af projektmappe. Du kan finde mere information om priser og vilkår på Danmarks Statistisk hjemmeside snart.

Trin 4: Hvordan får jeg adgang til High Performance Computing til mit projekt?

Når du vil oprette et projekt tager Forskningsservice sig af oprettelsen og behandlingen af din projektindstilling. Som ved andre projekter under Danmarks Statistiks mikrodataordninger, skal der foreligge en projektindstilling, før du kan oprette et projekt og få adgang til data. Du skal blandt andet overholde dataminimeringsprincippet og databeskyttelsesloven samt kravet om, at projektet er af væsentlig samfundsmæssig betydning.

Vil du benytte Nationalt Genom Centers NGC-Infrastruktur til et eller flere projekter, er det vigtigt, at projektmappen hos Nationalt Genom Center er oprettet, før du søger om adgang til konkrete projekter.

Din adgang til projektet styres igennem Danmarks Datavindue med samme regler som for andre projekter under mikrodataordningerne. Din adgang til projekter bliver tilføjet af din institutions administratorer og Forskningsservice.

Trin 5: Levering af data

Udtræk fra Forskningsservices grunddatabank og upload af data fra andre dataleverandører overføres af Forskningsservice til rawdata-mappen, som du har læseadgang til. Afledte datasæt, programkode og analyseresultater skal lægges under Workdata-mappen, som du har både læse- og skriveadgang til. Har du meget store datasæt, som kan udfordre FSE-upload, bedes du henvende dig til Forskningsservice.

Læs mere om indsendelse af data

Datasikkerhed og hjemtagelse af data

De samme krav og regler omkring datasikkerhed og hjemtagelse af analyseresultater gælder for projekter hos Nationalt Genom Center som for andre projekter under Forskningsservices mikrodataordninger. Dette gælder også reglerne for sanktioner i tilfælde af brud på datasikkerhedsreglerne.

Hjemsendelse af resultater sker på samme måde som ved Forskningsservice-serveren eller en hosted server. Læs mere om Forskningsservices hjemsendelsesværktøj og datasikkerhedsregler. Dette betyder, at alt output, som du ønsker hjemsendt, skal sendes via FSE-hjemsend og vil være tilgængeligt på den oprettede projektmappe hos Nationalt Genom Center.