Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Rammeaftale

Aftale om bevilling på 6,9 mio. kr. til Forsknings­service på Danmarks Statistik 

Danmarks Statistik har med Styrelsen for Forskning og Uddannelse indgået en rammeaftale til medfinansiering af drift og udvikling af Danmarks Statistiks Forskningsservice (FSE) for 2019.

Hvem er omfattet

Rammeaftalen omfatter ydelserne til forskere, der i denne sammenhæng betragtes som alle ansatte på offentligt finansierede forskningsprojekter, ansatte i offentlige forsker- og analysemiljøer (dvs. universiteter, sektorforskningsinstitutioner, ministerier, styrelser mv.) samt forskere ansat hos alment velgørende fonde i Danmark.

Rammeaftalens hovedpunkter

1. FSE koordinerer forskerservicen internt i Danmarks Statistik. Det betyder at al henvendelse vedrørende forskningsprojekter, der skal anvende Danmarks Statistiks forskerordning, skal ske til enheden. Forskningsservice administrerer og kontrollerer endvidere autoriseringen af relevante forskningsinstitutioner, forskernes elektroniske dataadgang samt datafortrolighedsbestemmelserne vedrørende mikrodata.

2. Al gratis rådgivning til offentlige autoriserede institutioner, som tidligere er blevet finansieret af rammeaftalen er helt bortfaldet. Ændringen trådte i kraft pr 1. maj 2018. Offentlige projekter skal betale for rådgivning, enten i form af et fastpristilbud eller ved løbende betaling af rådgivning.

3. Aftalen bidrager til opgradering og vedligeholdelse af forskningsmaskinerne. Dette sikrer at brugen af forskermaskinerne er gratis for offentlige forskningsinstitutioner. Dog opkræves der for særligt store datasæt et adfærdsregulerende disktillæg.

Rådgivende udvalg for Forskning

Danmarks Statistiks bestyrelse har i medfør af Lov om Danmarks Statistik §3 stk. 6 nedsat et rådgivende forskningsudvalg. Forskningsudvalget skal behandle generelle spørgsmål i relation til Danmarks Statistik og samfundsforskningen og skal medvirke til at styrke kontakten yderligere til forskningsverdenen og herigennem medvirke til en bedre udnyttelse af grunddata i samfundsforskningen. Læs mere om udvalget og udvalgsmøder på nedenstående link:

Rådgivende udvalg for Forskning

Ansvarlig for siden

Solveig Vibe-Petersen