Gå til sidens indhold

Rammeaftale med Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC)

Aftale om bevilling på 7,4 mio. kr. til Forsknings­service på Danmarks Statistik

Danmarks Statistik har med Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC) indgået en rammeaftale til medfinansiering af drift og udvikling af Danmarks Statistiks Forskningsservice (FSE) for 2021.

Hvem er omfattet

Rammeaftalen omfatter ydelserne til forskere, der i denne sammenhæng betragtes som alle ansatte på offentligt finansierede forskningsprojekter, ansatte i offentlige forsker- og analysemiljøer (dvs. universiteter, sektorforskningsinstitutioner, ministerier, styrelser mv.) samt forskere ansat hos alment velgørende fonde i Danmark.

Rammeaftalens hovedpunkter

  1. FSE koordinerer forskerservicen internt i Danmarks Statistik. Det betyder at al henvendelse vedrørende forskningsprojekter, der skal anvende Danmarks Statistiks forskerordning, skal ske til enheden. Forskningsservice administrerer og kontrollerer endvidere autoriseringen af relevante forskningsinstitutioner, forskernes elektroniske dataadgang samt datafortrolighedsbestemmelserne vedrørende mikrodata.
  2. Udvikling af brugernes mulighed for at analysere store datamængder med relation til personlig medicin, i et HPC-miljø (High Performance Computing) under Nationalt Genom Center (NGC) færdiggøres og udvides med HPC infrastruktur, der favner andre discipliner. Løsningerne kan bl.a. anvendes til projekter, der skal bruge særlig stor beregningskapacitet, og bliver et supplement til de traditionelle ”hostede” løsninger, hvor et forskningsmiljø kan få installeret deres egne computere på Danmarks Statistik.
  3. Aftalen bidrager til opgradering og vedligeholdelse af Danmarks Statistiks servere. Dette sikrer at brugen af serverne er gratis for offentlige forskningsinstitutioner. Dog opkræves der for særligt store datasæt et adfærdsregulerende disktillæg.

Tidligere kunne offentlige institutioner i Forskningsservice få gratis rådgivning, som så blev finansieret af rammeaftalen. Dette bortfaldt dog tilbage i 2018. Offentlige institutioner skal i dag betale for al rådgivning og anden service, der vedrører deres projekter. Se rammeaftalen i sin helhed her:

Rådgivende udvalg for Forskning

Danmarks Statistiks bestyrelse har i medfør af Lov om Danmarks Statistik §3 stk. 6 nedsat et rådgivende forskningsudvalg. Forskningsudvalget skal behandle generelle spørgsmål i relation til Danmarks Statistik og samfundsforskningen og skal medvirke til at styrke kontakten yderligere til forskningsverdenen og herigennem medvirke til en bedre udnyttelse af grunddata i samfundsforskningen.

Læs mere om det Rådgivende udvalg for Forskning og udvalgsmøder

Kontakt

Forskningsservice
Telefon: 39 17 31 30