Gå til sidens indhold

Autorisering af forskningsinstitutioner

For at få adgang til mikrodata under Danmarks Statistiks mikrodataordninger, skal jeres forsknings-/analysemiljø først autoriseres. Det vil sige, at miljøet skal indgå en aftale med Danmarks Statistik om adgang til pseudonymiserede mikrodata under Danmarks Statistiks mikrodataordninger. Kun varige forsknings- og analysemiljøer med en ansvarlig chef og flere forskere/analytikere kan autoriseres.

For at blive autoriseret, skal du udfylde formularen nedenfor. 

Har du spørgsmål omkring autorisationsansøgning kan de rettes til FSEautorisation@dst.dk.

Typer af institutioner, der kan autoriseres

Nedenstående miljøer lokaliseret i Danmark kan komme i betragtning til autorisation, forudsat de opfylder kriterierne for at kunne ansøge:

  • Brugergruppen defineret under rammeaftalen mellem Danmarks Statistik og Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC): Offentligt finansierede forsker- og analysemiljøer (dvs. universiteter, sektorforskningsinstitutter, ministerier, styrelser mv.), samt alment velgørende fonde i Danmark.
  • Inden for den private sektor kan følgende danske organisationer opnå autorisation:
  • Interesseorganisationer - her og ved virksomheder er det relevant at se på ejerskabet, på medarbejderstaben (uddannelse) samt de opgaver, som er løst for specielt offentlige kunder. Der kan blive tale om at rette henvendelse til disse kunder for at få en udtalelse.
  • Konsulentfirmaer - disse kan dog ikke få adgang til mikrodata, der indeholder virksomhedsdata. Rigsstatistikeren kan give dispensation for adgang til virksomhedsdata til konsulentfirmaer, der udfører udredning eller forskning på virksomhedsdata for en offentlig myndighed eller en interesseorganisation, forudsat at det sker under myndighedens eller organisationens dataansvar.
  • Andre virksomheder kan autoriseres, men kan ikke få ad­gang til mikrodata, som indeholder virksomhedsdata.
Krav til ansøgningen

For at kunne komme i betragtning til autorisation skal miljøet have et højt og vedvarende fokus på datasikkerhed, flere personer med kompetencer til at kunne håndtere registerdata/store datamængder, samt en størrelse, der sikrer, at disse kompetencer fastholdes i miljøet (også ved personaleskift).

For bedst muligt at sikre dette, har vi fastlagt nogle minimumskrav, som skal være opfyldt, før et forsknings-/analysemiljø kan søge om autorisation.

  • Der skal i miljøet være en personaleansvarlig chef, som er indforstået med at være ansvarlig for autorisationen og føre tilsyn med, at reglerne i autorisationsaftalen bliver overholdt, herunder løbende sikrer, at alle personer, der skal have adgang, kender reglerne for adgang til mikrodata, herunder regler for hjemsendelse af resultater
  • Der skal som minimum være tre personer i miljøet, der har konkret erfaring med håndtering af mikrodata/store datamængder og solidt kendskab til vores datasikkerhedsregler. Erfaringen kan være opnået fx ved tidligere adgang til pseudonymiserede data under mikrodataordningerne, eller ved på anden vis at have opnået erfaring i håndtering af registerdata
  • For private miljøer skal miljøerne som minimum være et år gamle, før de kan komme i betragtning til autorisation
  • Miljøet skal fremgå af organisationens hjemmeside
Sådan bedømmer Danmarks Statistik ansøgningen

Ved hver autorisationsansøgning foretager Danmarks Statistik en konkret bedømmelse af miljøet, hvor der lægges særligt vægt på miljøets kompetencer inden for håndtering af mikrodata, samt kendskab til de datasikkerhedsregler, der gælder for adgang til mikrodata under Danmarks Statistiks mikrodataordninger. Autorisationen skal godkendes af Danmarks Statistiks rigsstatistiker.

Hvis et miljø bliver godkendt til autorisation, skal miljøet ligeledes indgå en databehandleraftale med Danmarks Statistik.

Ansøgningsformular til nye autorisationer

Alle felter skal udfyldes.

Kontakt

Forskningsservice
Telefon: 39 17 31 30

Autoriserede institutioner

På oversigten nedenfor kan du se hvilke institutioner, der er autoriseret til Danmarks Statistiks mikrodataordninger.