Gå til sidens indhold

Autorisering af forsknings­institutioner

For at få adgang til mikrodata under Danmarks Statistiks mikrodataordninger, skal det enkelte forsknings-/analysemiljø først autoriseres. Kun mere varige forsknings- og analysemiljøer med en ansvarlig chef og flere forskere/analytikere kan autoriseres. Enkeltmandsvirksomheder kan ikke autoriseres.

Ved hver autorisationsansøgning foretager Danmarks Statistik en konkret bedømmelse af miljøet. Her lægges særligt vægt på miljøets kompetencer indenfor håndtering af registerdata samt kendskab til de datasikkerhedsregler, der gælder for adgang til mikrodata under Danmarks Statistiks miktodataordninger.

Læs mere om hvad en ansøgning om autorisation skal indeholde her 

Link til Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik og vores regler for hjemtagelse af resultater (relevant for ansøgningen)

Hjemtagelse af analyseresultater

Autoriserede institutioner

På oversigten nedenfor kan du se hvilke institutioner, der er autoriseret til Danmarks Statistiks mikrodataordninger.

Kontakt

Forskningsservice