Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Autorisering af institutter

For at få adgang til mikrodata under Danmarks Statistiks forskerordning, skal det enkelte forsknings-/analysemiljø først autoriseres. Kun mere varige forsknings- og analysemiljøer med en ansvarlig chef og flere forskere/analytikere kan autoriseres. Enkeltmandsvirksomheder kan ikke autoriseres.

Ved hver autorisationsansøgning foretager Danmarks Statistik en konkret bedømmelse af miljøet. Her lægges særligt vægt på miljøets kompetencer indenfor håndtering af registerdata samt kendskab til de datasikkerhedsregler, der gælder for adgang til mikrodata under Danmarks Statistiks forskerordning.
 
Selve ansøgningen skal som et minimum indeholde nedenstående punkter:

1. En kort beskrivelse af forsknings/analysemiljøet, herunder antallet af forskere/analytikere som er beskæftiget i miljøet - evt. via henvisning til en hjemmeside
2. Antallet af personer i miljøet, der har erfaring med håndtering af registerdata - fx via en tidligere eller nuværende adgang til Danmarks Statistiks forskermaskiner, samt kendskab til vores datafortrolighedsregler
3. Navn, adresse, e-mail og titel på den person, der skal være ansvarlig for autorisationsaftalen
4. Faktureringsoplysninger på forsknings-/analysemiljøet (dvs. navn, adresse, CVR og EAN nummer)

Ansøgningen skal sendes til Jørn Korsbø Petersen, Forskningsservice, e-mail: jkp@dst.dk, Telefon: 3917 3233. Ansøgningen må gerne sendes via e-mail. Spørgsmål omkring autorisationsansøgning kan ligeledes rettes til Jørn Korsbø Petersen.

Læs mere om indholdet af Autorisationsaftalen i

Ansvarlig for siden

Solveig Vibe-Petersen