Gå til sidens indhold

Adgang til data

Adgang til data under Forskerordningen

Danmarks Statistiks omfattende registersamlinger indeholder et meget betydeligt forsknings- og analysepotentiale.

Med henblik på at udnytte dette forsknings- og analysepotentiale i overensstemmelse med gældende registerlovgivning og Danmarks Statistiks datafortrolighedsprincipper, har Danmarks Statistik oprettet særlige mikrodataordninger (Forskerordning, Myndighedsordning og Lovmodel).

Gennem mikrodataordningerne stilles mikrodata (dvs. individdata / enkelt-virksomhedsdata) til rådighed for konkrete forsknings-, udrednings- og analyseopgaver for autoriserede forsknings-/analysemiljøer. Udenlandske forsknings-/analysemiljøer kan ikke autoriseres til ordningen, men udenlandske brugere kan under særlige betingelser få adgang til data.

Regler for udlevering af data

Mikrodata udleveres ikke fra Danmarks Statistik. Data stilles til rådighed gennem den såkaldte eksterne elektroniske adgang, der giver adgang til data fra egen arbejdsplads over internettet og under særlige vilkår.

Brugere af Danmarks Statistiks mikrodataordninger må ikke videregive materiale leveret fra Danmarks Statistik til tredjepart. Produkter fra Danmarks Statistik må kun videregives til tredjepart, efter at der er foretaget en væsentlig videreforarbejdning af det leverede materiale. Videregivelse, udlån, udlejning eller salg af uforarbejdet data til tredjepart kan undtagelsesvis ske i helt særlige tilfælde, og kun efter forudgående skriftlig aftale mellem Danmarks Statistik og brugeren. Brugerens begrænsninger for videregivelse eller offentliggørelse af enten forarbejdet eller uforarbejdet materiale har ingen forældelsesfrist.

Hvordan får man adgang til data som ny bruger

1. Du skal have en tilknytningsaftale til en autoriseret institution

Første skridt er, at du skal have en tilknytningsaftale til en autoriseret institution (et forskermiljø der har fået adgang til mikrodataordninger hos DST). Med tilknytningsaftalen skal du samtidig oprettes som bruger i Forskningsservices applikation Danmarks Datavindue.

Er du tilknyttet en institution som endnu ikke er autoriseret, skal dette ske før du kan få adgang til data via denne institution. Læs mere om hvilke institutioner der kan blive autoriseret og hvordan.

2. Institutionens administrator anmoder om at få dig oprettet som bruger i Danmarks Datavindue

Du bliver oprettet som bruger ved, at institutionens administrator anmoder om det direkte i Danmarks Datavindue. Brugeranmodningen skal godkendes af en medarbejder i Forskningsservice. De godkendes hver dag. Læs mere om hvordan man anmoder om en ny bruger.

Du modtager en e-mail, så snart Forskningsservice har godkendt brugeranmodningen.

3. Institutionens autorisationsansvarlig eller dennes stedfortræder godkender din tilknytningsaftale til institutionen

Når Forskningsservice har godkendt din brugeranmodning, skal din tilknytningsaftale godkendes af institutionens autorisationsansvarlige eller dennes stedfortræder. Dette gøres også i Danmarks Datavindue. Læs mere om hvordan autorisationsansvarlig godkender en tilknytningsaftale

Du modtager en e-mail, når din tilknytningsaftale er blevet godkendt. Du modtager ligeledes en separat e-mail med loginoplysninger og vejledning til at logge på.

4. Du godkender din brugeranmodning og består certificeringen

Når din tilknytningsaftale er godkendt, kan du logge ind på først Remote.dst.dk og derefter Danmarks Datavindue. Læs mere om hvordan du logger ind på Danmarks Datavindue første gang

Første gang du logger ind, skal du godkende din burgeraftale. Den popper op automatisk. Derefter kan det være en god idé at tage certificeringsquizzen, fordi du ikke kan få adgang til mikrodata, før denne er bestået. Læs mere om certificeringstesten.

5. Du har nu mulighed for at oprette en projektindstilling og dermed anmode om data

Du anmoder om data fra Danmarks Statistiks grunddatabank med en projektindstilling. Du har mulighed for at oprette en projektindstilling som almindelig bruger i Danmarks Datavindue. Under udarbejdelsen af projektindstillingen kan du vælge registre og variable fra en registeroversigt samt angive, hvorvidt der skal tilføjes ekstern data til projektet. Læs mere om hvordan du opretter og udfylder en projektindstilling

6. Forskningsservice godkender din projektindstilling og fremsender kontrakt og endeligt pristilbud

Når du er færdig med din projektindstilling, skal den indsendes til Forskningsservice til godkendelse. Dit projekt tildeles efter indsendelse en DST-projektansvarlig. Når din projektindstilling godkendes af din projektansvarlige, bliver den efterfølgende også underskrevet af Danmarks Statistik. Den skal derefter underskrives af en bruger fra din institution, der har rollen som underskriver. Når indstillingen er godkendt, modtager du et pristilbud og en kontrakt.

7. Data leveres til dit projekt

Når begge parter har godkendt pristilbuddet og kontrakten, vil forskningsservice levere data til dit projekt.

Øvrige dokumenter og vejledninger

Læs mere om Danmarks Statistiks mikrodataordninger og regler for adgang til data her:

 

Datafortrolighed og regler for adgang

Fortrolighed i omgangen med statistikprodukter og andre datamaterialer drejer sig om at sikre statistikkens enheder mod en spredning af oplysninger om fortrolige forhold. Regler til håndhævelse at datafortroligheden udmøntes i en datafortrolighedspolitik med tilhørende retningslinjer for videregivelse og diskretionering samt fastlæggelse af individuelle adgangsrettigheder til fortrolige oplysninger i Danmarks Statistik.

Danmarks Statistiks datafortroligheds- og informationssikkerhedspolitik

Kontakt

Forskningsservice
Telefon: 39 17 31 30