Gå til sidens indhold

Adgang til data

Adgang til data under Forskerordningen

Danmarks Statistiks omfattende registersamlinger indeholder et meget betydeligt forsknings- og analysepotentiale.

Med henblik på at udnytte dette forsknings- og analysepotentiale i overensstemmelse med gældende registerlovgivning og Danmarks Statistiks datafortrolighedsprincipper, har Danmarks Statistik oprettet særlige mikrodataordninger (Forskerordning, Myndighedsordning og Lovmodel).

Gennem mikrodataordningerne stilles mikrodata (dvs. individdata / enkelt-virksomhedsdata) til rådighed for konkrete forsknings-, udrednings- og analyseopgaver for autoriserede forsknings-/analysemiljøer. Udenlandske forsknings-/analysemiljøer kan ikke autoriseres til ordningen, men udenlandske brugere kan under særlige betingelser få adgang til data.

Regler for udlevering af data

Mikrodata udleveres ikke fra Danmarks Statistik. Data stilles til rådighed gennem den såkaldte eksterne elektroniske adgang, der giver adgang til data fra egen arbejdsplads over internettet og under særlige vilkår.

Brugere af Danmarks Statistiks mikrodataordninger må ikke videregive materiale leveret fra Danmarks Statistik til tredjepart. Produkter fra Danmarks Statistik må kun videregives til tredjepart, efter at der er foretaget en væsentlig videreforarbejdning af det leverede materiale. Videregivelse, udlån, udlejning eller salg af uforarbejdet data til tredjepart kan undtagelsesvis ske i helt særlige tilfælde, og kun efter forudgående skriftlig aftale mellem Danmarks Statistik og brugeren. Brugerens begrænsninger for videregivelse eller offentliggørelse af enten forarbejdet eller uforarbejdet materiale har ingen forældelsesfrist.

Øvrige dokumenter og vejledninger

Læs mere om Danmarks Statistiks mikrodataordninger og regler for adgang til data her:

 

Datafortrolighed og regler for adgang

Fortrolighed i omgangen med statistikprodukter og andre datamaterialer drejer sig om at sikre statistikkens enheder mod en spredning af oplysninger om fortrolige forhold. Regler til håndhævelse at datafortroligheden udmøntes i en datafortrolighedspolitik med tilhørende retningslinjer for videregivelse og diskretionering samt fastlæggelse af individuelle adgangsrettigheder til fortrolige oplysninger i Danmarks Statistik.

Danmarks Statistiks datafortroligheds- og informationssikkerhedspolitik

Kontakt

Forskningsservice
Telefon: 39 17 31 30