Gå til sidens indhold

Om Verdensmålene

Find indformation om FN's Verdensmål, og læs mere om Danmarks Statistiks arbejde med Verdensmålene. Find også information om Danmarks Statistiks Verdensmålspartnerskab.

De 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling

I 2015 vedtog FN’s 193 medlemslande 17 ’Verdensmål’ også kaldet Sustainable Development Goals eller SDG’erne. Verdensmålene er mål for alle verdens lande og for befolkningen på hele kloden. De har til mål at udvikle verden i en bæredygtig retning med mindre sult og ulighed, mere uddannelse og udvikling og en bæredygtig udvikling af brugen af klodens ressourcer. Verdensmålene har et særligt fokus på, at udvikling og forbedring særligt skal komme de dårligst stillede til gode formuleret under målsætningen ’leave no-one behind’.

Mål 1: Afskaf fattigdom Mål 2: Stop sult Mål 3: Sundhed og trivsel Mål 4: Kvalitetsuddannelse Mål 5: Ligestilling mellem kønnene Mål 6: Rent vand og sanitet Mål 7: Bæredygtig energi Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur Mål 10: Mindre ulighed Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion Mål 13: Klimaindsats Mål 14: Livet i havet Mål 15: Livet på land Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner Mål 17: Partnerskaber for handling

Læs mere om opfyldelsen af Verdensmålene: 

 

International monitorering af verdensmål

Verdensmålene er nu halvvejs inde i den periode, hvor det er målet, at de skal opfyldes (2015-2030).

Danmarks Statistik oplever en efterspørgsel efter information om internationale opgørelser over verdensmålene, herunder fx spørgsmål om hvem der udarbejder opgørelserne, hvad der karakteriserer de forskellige opgørelser, og hvad opgørelserne siger om Danmark.  

Danmarks Statistik har derfor samlet information om nogle af de centrale organisationer / institutioner, der løbende offentliggør materiale om status på verdensmålene. Det drejer sig om: 

  

Verdensmålene - en opskrift på bæredygtig udvikling

De 17 Verdensmål er en særlig udfordring for statistikinstitutioner som Danmarks Statistik. Læs i denne artikel hvordan vi arbejder med de globale Verdensmåls indikatorer og se udviklingen siden 2015 på udvalgte områder.

Læs artiklen om Verdensmålene her (pdf)

 

Verdensmål og Grønland

På linket nedenfor findes den officielle grønlandske platform for orientering om Verdensmålene. Her findes nyheder om grønlandske initiativer med relevans for SDG 2030 dagsordenen fra både myndigheder, virksomheder og frivillige organisationer. Endvidere findes beskrivelser af de enkelte Verdensmål med tilgængelig SDG 2030 statistik på fremdrift.

Gå til den grønlandske Verdensmålsplatform

Grønlands Statistik har udarbejdet en bruttoliste med indikatorer, der kan måle fremskridt mod Verdensmålene. Der tilføjes løbende flere forslag til indikatorer. Listen inkluderer FN-indikatorer, proxy-indikatorer og lokale indikatorer.

Læs mere om Grønlands fremskridt mod Verdensmålene

 

Podcast om hvordan det går i Danmark med at indfri verdensmålene

I anledningen af udgivelsen af rapporten ’Gør verdensmål til vores mål - 197 danske målepunkter for en mere bæredygtig verden’ er der blevet afholdt en debat om, hvordan det egentlig går i Danmark med at få indfriet verdensmålene. I rapporten opstilles en række målepunkter og indsamlet data, der kaster lys over, hvordan netop Danmark klarer sig i forhold til verdensmålene. Så hvad afslører rapporten - og kan data være med til at styre verden i mål?

Lyt til podcasten her

Medvirkende:
Katherine Richardson, professor ved Københavns Universitet
Niels Ploug, afdelingsdirektør i Danmarks Statistik
Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania
Debatten blev modereret af journalist, Mikkel Frey Damgaard. 

 

Kontakt

For spørgsmål og øvrige henvendelser til verdensmålsplatformen, skriv til: Verdensmaal@dst.dk