Gå til sidens indhold
Gå til delmål 17.11: Udviklingslandenes eksport skal forøges Gå til delmål 17.11
Delmål 17.12: Delmål 17.12

Delmål 17.12

Der skal implementeres rettidig toldfri og kvotefri markedsadgang for alle de mindst udviklede lande, i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens beslutninger, bl.a. ved at sikre at regler vedrørende præferenceoprindelsesland, gældende for import fra de mindst udviklede lande, er gennemsigtige og enkle, og bidrager til at give lettere markedsadgang.

Gå til delmål 17.13 Gå til delmål 17.13: Den makroøkonomiske stabilitet skal forbedres

Indikatorer

17.12.1: Udviklingslandes gennemsnitstariffer

Vægtede gennemsnitstariffer, som udviklingslande, de mindst udviklede lande og små østater under udvikling, står overfor

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Indikatoren omhandler ikke Danmark, da indikatoren opgøres på institutionelt niveau.

Senest opdateret:

15-08-2022

Del sidens indhold: