Gå til sidens indhold
Gå til delmål 17.9: Styrk udviklingslandenes kapacitet til at opnå Verdensmålene Gå til delmål 17.9
Delmål 17.10: Delmål 17.10

Delmål 17.10

Der skal fremmes et universelt, regelbaseret, åbent, ikke-diskriminerende og retfærdigt multilateralt handelssystem under Verdenshandelsorganisationen, bl.a. gennem forhandlingskonklusionerne fra "Doha-udviklingsdagsordenen".

Gå til delmål 17.11 Gå til delmål 17.11: Udviklingslandenes eksport skal forøges

Indikatorer

17.10.1: Tarifgennemsnit

Globalt vægtet tarifgennemsnit

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Indikatoren omhandler ikke Danmark, da indikatoren opgøres på institutionelt niveau.

Senest opdateret:

15-08-2022