Gå til sidens indhold
Gå til delmål 17.7: Promover bæredygtige teknologier i udviklingslandene Gå til delmål 17.7
Delmål 17.8: Delmål 17.8

Delmål 17.8

Teknologibanken og videnskab-, teknologi- og innovationskapacitets-opbygningsmekanismer skal igangsættes for de mindst udviklede lande inden 2017, og der skal ske en øget brug af støtteteknologier, især informations- og kommunikationsteknologier.

Gå til delmål 17.9 Gå til delmål 17.9: Styrk udviklingslandenes kapacitet til at opnå Verdensmålene

Indikatorer

17.8.1: Brug af internettet

Download data

Forklaring

Indikatoren er opgjort på baggrund af den stikprøve-baserede undersøgelse 'It-anvendelse i befolkningen 2017'. Undersøgelsen er udarbejdet af Danmarks Statistik og bygger på et harmoniseret EU-skema. Andelen af personer, som bruger internettet er defineret som personer i alderen 16-74 år, der har anvendt internettet i de seneste tre måneder.

Senest opdateret:

17-08-2023