Gå til sidens indhold
Gå til delmål 17.4: Assister udviklingslande med at gøre deres gæld bæredygtig Gå til delmål 17.4
Delmål 17.5: Delmål 17.5

Delmål 17.5

Der skal vedtages og implementeres investeringsfremmende tiltag for de mindst udviklede lande.

Gå til delmål 17.6 Gå til delmål 17.6: Mere samarbejde om adgang til videnskab, teknologi og innovation

Indikatorer

17.5.1: Investeringsfremmende tiltag

Antal lande, der har vedtaget og implementeret investeringsfremmende tiltag for udviklingslande (inklusiv de mindst udviklede lande)

Flueben: Danmark opfylder Verdensmålet

Forklaring

FN angiver, i sin opgørelse af denne indikator, antallet af lande, der har indgået traktater om bilateral investering (Bilateral Investment Treaties (BITs)). FN belyser indikatoren med to indgangsvinkler: antallet af lande der har underskrevet BITs og antallet af lande, hvor BITs er trådt i kræft. Danmark har underskrevet 4 BITs, som endnu ikke er trådt i kræft, og deltager i 39 BITs, som er trådt i kræft. 

Det konkluderes derfor, at Danmark har vedtaget og implementeret investeringsfremmende tiltag for udviklingslande (inklusiv de mindst udviklede lande).

Senest opdateret:

15-08-2022