Gå til sidens indhold
Gå til delmål 16.7: Beslutninger skal tages på en responsiv, inkluderende og repræsentativ måde Gå til delmål 16.7
Delmål 16.8: Delmål 16.8

Delmål 16.8

Udviklingslandenes deltagelse i globale mellemstatslige institutioner skal udbygges og styrkes.

Gå til delmål 16.9 Gå til delmål 16.9: Giv alle fødselsattest og legal identitet

Indikatorer

16.8.1

Andel af medlemmer og stemmerettigheder fra udviklingslande i internationale organisationer

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Indikatoren omhandler ikke Danmark, da indikatoren opgøres på institutionelt niveau.

Senest opdateret:

27-01-2022

Del sidens indhold: