Gå til sidens indhold
Gå til delmål 15.4: Bevar økosystemer i bjergene Gå til delmål 15.4
Delmål 15.5: Delmål 15.5

Delmål 15.5

Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

Gå til delmål 15.6 Gå til delmål 15.6: Giv adgang til genetiske ressourcer og fair fordeling af fordelene

Indikatorer

15.5.1: Rødliste-indeks

Download data

Forklaring

Rødlisten er en fortegnelse over plante-, dyre- og svampearter som vurderes i risiko for at uddø. Indikatoren, som kun beregnes med års mellemrum, er beregnet af Aarhus Universitet ud fra FN-definitionen (som følger definition anvendt af IUCN, International Union for Conservation of Nature). Kriteriet om at følge de samme arter er i muligt omfang opfyldt. Seneste beregning af indikator/indeks fra 2019 er baseret på 5.523 arter. Indikatorens værdi udtrykker i hvor høj grad truede arter er beskyttet mod udryddelse, idet en værdi tæt på 1 betyder en høj grad af beskyttelse (livskraftig) og en værdi nærmere 0 betyder en lav grad af beskyttelse (regionalt uddød).

Senest opdateret:

26-01-2021