Gå til sidens indhold
Gå til delmål 15.1: Bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand Gå til delmål 15.1
Delmål 15.2: Delmål 15.2

Delmål 15.2

Inden 2020 skal bæredygtig forvaltning af alle typer af skove fremmes, skovrydning skal stoppes, forringede skove skal genskabes og skovrejsning og skovtilplantning skal væsentligt øges set.

Gå til delmål 15.3 Gå til delmål 15.3: Stop ørkendannelse og genopret udpint jord

Indikatorer

15.2.1: Bæredygtig skovforvaltning

Download data

Forklaring

Indikatoren består af 5 del-indikatorer og der er vist 1: Årlig procentuel udvikling i skovareal samt 2: Vedmasse pr. hektar skovareal. Data er fra den officielle skovstatistik, som udarbejdes af Københavns Universitet (Skov og Landskab). Med hensyn til 3: Skovandel i beskyttede områder og 4: Skovandel under langsigtet planlægning, findes der ikke aktuelt data. Med hensyn til 5: Skovareal som drives certificeret, findes der datakilder, men det skal nøjere vurderes om de kan anvendes.

Senest opdateret:

20-02-2021