Gå til sidens indhold
Gå til delmål 14.5: Bevar havområder og kyster Gå til delmål 14.5
Delmål 14.6: Delmål 14.6

Delmål 14.6

Inden 2020 skal bestemte former for fiskeristøtte, der forårsager overkapacitet og overfiskeri, forbydes, og støtte, der bidrager til ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri, skal fjernes, og der skal afstås fra at indføre nye lignende støtteordninger, idet det erkendes at passende og effektiv speciel- og differentieret behandling af udviklingslande og de mindst udviklede lande bør være en integreret del af Verdenshandelsorganisationens forhandlinger om fiskeristøtteordninger [c].

Gå til delmål 14.7 Gå til delmål 14.7: Forøg de økonomiske fordele ved bæredygtig brug af havets ressourcer

Indikatorer

14.6.1: Bekæmpelse af ulovligt fiskeri

Fremskridt i forhold til graden af implementering af internationale instrumenter, der har det mål at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

Flueben: Danmark opfylder Verdensmålet

Forklaring

Danmark har indikator værdi 5, der betyder at Danmark har meget høj implementering af regler til at bekæmpe IUU fiskeri. Kilde: Europa-Kommissionen, DG-Mare.

Senest opdateret:

20-07-2022

Del sidens indhold: