Gå til sidens indhold
Gå til delmål 14.4: Gør fiskeriet bæredygtigt Gå til delmål 14.4
Delmål 14.5: Delmål 14.5

Delmål 14.5

Inden 2020 skal mindst 10procent af kyst- og havområder være beskyttet, i overensstemmelse med national og international lovgivning og baseret på den bedste tilgængelige videnskabelige information.

Gå til delmål 14.6 Gå til delmål 14.6: Stop statsstøtte, der medvirker til overfiskeri

Indikatorer

14.5.1: Beskyttede havområder

Dækningsgraden af beskyttede havområder i forhold til de samlede havområder

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Danmarks Statistik undersøger i øjeblikket, om der findes data til denne indikator.

Senest opdateret:

20-07-2022