Gå til sidens indhold
Gå til delmål 14.3: Reducer forsuringen af havet Gå til delmål 14.3
Delmål 14.4: Delmål 14.4

Delmål 14.4

Inden 2020 skal fiskeri reguleres effektivt, og der skal sættes en stopper for overfiskeri, for ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og for destruktive fiskerimetoder. Der skal implementeres videnskabeligt baserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande hurtigst muligt, og som minimum til niveauer, der giver et bæredygtigt udbytte vurderet efter deres biologiske karakteristika.

Gå til delmål 14.5 Gå til delmål 14.5: Bevar havområder og kyster

Indikatorer

14.4.1: Bæredygtige fiskebestande

Andel af fiskebestande, der er indenfor deres biologisk bæredygtige niveauer

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Danmarks Statistik undersøger i øjeblikket, om der findes data til denne indikator.

Senest opdateret:

02-08-2022

Del sidens indhold: