Gå til sidens indhold
Gå til delmål 13.2: Indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning Gå til delmål 13.2
Delmål 13.3: Delmål 13.3

Delmål 13.3

Undervisning, oplysning og den menneskelige og institutionelle kapacitet skal forbedres ift. modvirkning, tilpasning, skadesbegrænsning og tidlig varsling af klimaændringer.

Gå til delmål 13.a Gå til delmål 13.a: Implementér FN's rammekonvention om klimaændringer

Indikatorer

13.3.1: Globalt medborgerskab i uddannelse

Omfang af (i) uddannelse i globalt medborgerskab og (ii) uddannelse i bæredygtig udvikling er integreret i a) nationale uddannelsespolitikker, b) læseplaner, c) læreruddannelse og d) vurdering af de studerende

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren.

Senest opdateret:

20-07-2022