Gå til sidens indhold
Gå til delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt Gå til delmål 12.5
Delmål 12.6: Delmål 12.6

Delmål 12.6

Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Gå til delmål 12.7 Gå til delmål 12.7: Promover bæredygtighed i offentlige indkøb

Indikatorer

12.6.1: Virksomheders bæredygtighedsrapporter

Antal virksomheder, der offentliggør rapporter om bæredygtighed

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Der findes ikke en præcis opgørelse af, hvor mange virksomheder der offentliggør rapporter om bæredygtighed. Danske virksomheder af en vis størrelse (de såkaldte virksomhedsklasser "store C" og "D") er forpligtet til i deres årsrapport at rapportere om samfundsansvar, herunder indsatser på miljø- og klimaområdet, så disse virksomheder kan antages at skulle tælles med i denne opgørelse. Der er ca. 1100 virksomheder i disse klasser, og det er således en nedre grænse for antal virksomheder, der offentliggør rapporter om bæredygtighed. Danmarks Statistik undersøger, om der kan findes kilder til en mere præcis opgørelse af disse tal.

Senest opdateret:

20-07-2022