Gå til sidens indhold
Gå til delmål 12.4: Håndter kemikalier og spildprodukter ansvarligt Gå til delmål 12.4
Delmål 12.5: Delmål 12.5

Delmål 12.5

Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Gå til delmål 12.6 Gå til delmål 12.6: Virksomheder skal opfordres til at agere bæredygtigt

Indikatorer

12.5.1: Genanvendelsesrate

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik på basis af affaldsregnskabet. Kilden til dette er Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem. Jordaffald er ikke medregnet. Affaldsregnskabet er en del af Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab og indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i den internationale miljøregnskabsmanual SEEA2012 udgivet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD og Eurostat.

Senest opdateret:

14-11-2023