Gå til sidens indhold
Gå til delmål 11.7: Skab sikre og inkluderende grønne offentlige rum Gå til delmål 11.7
Delmål 11.a: Delmål 11.a

Delmål 11.a

Positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter skal støttes ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning.

Gå til delmål 11.b Gå til delmål 11.b: Før politik for inklusion, ressourceeffektivitet og katastrofeforebyggelse

Indikatorer

11.a.1: Bymæssige udviklingsplaner

Antal lande med nationale bymæssige og regionale udviklingsplaner, som (a) inddrager befolkningsfremskrivninger, (b) sikrer balanceret regional udvikling og (c) øger det lokale finanspolitiske råderum

Flueben: Danmark opfylder Verdensmålet

Forklaring

Belysning af denne indikator bygger på et spørgeskema, som FN udsender til landene. På baggrund af den danske besvarelse vurderer FN, at Danmark har nationale bymæssige og regionale udviklingsplaner, som inddrager befolkningsfremskrivninger, sikrer balanceret regional udvikling og øger det lokale finanspolitiske råderum.

Senest opdateret:

15-08-2022