Gå til sidens indhold
Gå til delmål 11.3: Gør byerne inkluderende og bæredygtige Gå til delmål 11.3
Delmål 11.4: Delmål 11.4

Delmål 11.4

Indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv skal styrkes.

Gå til delmål 11.5 Gå til delmål 11.5: Reducer skaderne på grund af naturkatastrofer

Indikatorer

11.4.1: Udgifter til kultur- og naturarv

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik med udgangspunkt i regnskaber fra stat, kommuner, regioner og offentlige virksomheder samt billetindtægter fra museer og stipendier fra fonde til bevaring af natur- og kulturarv. Indikatoren beskriver, hvordan de offentlige udgifter til natur- og kulturarv udvikler sig over tid samt den private finansiering af dette. Indikatoren er i overensstemmelse med principper i den international miljøregnskabsmanual SEEA2012 udgivet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD og Eurostat.

Senest opdateret:

08-01-2024