Gå til sidens indhold
Gå til delmål 10.5: Reguler de globale finansielle markeder og institutioner bedre Gå til delmål 10.5
Delmål 10.6: Delmål 10.6

Delmål 10.6

Udviklingslandene skal sikres øget repræsentation og stemme i beslutningstagning i de internationale økonomiske og finansielle institutioner, med henblik på at opnå mere effektive, troværdige, ansvarlige og legitime institutioner.

Gå til delmål 10.7 Gå til delmål 10.7: Før ansvarlig og velstyret migrationspolitik

Indikatorer

10.6.1: Udviklingslande i internationale organisationer

Andel af medlemmer og stemmerettigheder fra udviklingslande i internationale organisationer

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Indikatoren omhandler ikke Danmark, da indikatoren opgøres på institutionelt niveau.

Senest opdateret:

20-07-2022