Gå til sidens indhold
Gå til delmål 10.4: Før politik, der fremmer finansiel og social lighed Gå til delmål 10.4
Delmål 10.5: Delmål 10.5

Delmål 10.5

Regulering og overvågning af de globale finansielle markeder og institutioner skal forbedres, og implementering af disse regulativer skal styrkes.

Gå til delmål 10.6 Gå til delmål 10.6: Udviklingslandene skal repræsenteres bedre i finansielle institutioner

Indikatorer

10.5.1: Finansiel soliditet

Download data

Forklaring

Indikatorerne for finansiel soliditet giver indsigt i tilstanden i de danske finansielle institutioner. Opgørelsen er baseret på data indsamlet af Finanstilsynet efter den Internationale Valutafonds (IMF) retningslinjer og publiceres af Danmarks Nationalbank.

Senest opdateret:

07-07-2022

Del sidens indhold: