Gå til sidens indhold
Gå til delmål 10.2: Promover større social, økonomisk og politisk inklusion for alle Gå til delmål 10.2
Delmål 10.3: Delmål 10.3

Delmål 10.3

Alle skal sikres lige muligheder, ligesom samfundsforårsaget uligheder skal reduceres, bl.a. ved at afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke, og ved at fremme hensigtsmæssig lovgivning, politikker og foranstaltninger til at imødegå dette.

Gå til delmål 10.4 Gå til delmål 10.4: Før politik, der fremmer finansiel og social lighed

Indikatorer

10.3.1: Diskriminering og chikane

Andel af befolkningen, som har rapporteret, at de personligt har følt sig diskrimineret eller chikaneret inden for de foregående 12 måneder på grundlag af en forskelsbehandling, der er forbudt ifølge den internationale menneskerettighedslovgivning

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren.

Senest opdateret:

20-07-2022