Gå til sidens indhold
Gå til delmål 10.1: Gør uligheden i indkomst mindre Gå til delmål 10.1
Delmål 10.2: Delmål 10.2

Delmål 10.2

Inden 2030 skal enhver, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status, i højere grad inddrages i sociale, økonomiske og politiske beslutninger.

Gå til delmål 10.3 Gå til delmål 10.3: Giv alle lige muligheder, og stop diskrimination

Indikatorer

10.2.1: Personer under 50 pct af medianindkomst

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik. Indikatoren er beregnet på ækvivaleret disponibel indkomst. Andelen af befolkningen og antallet under 50 pct. af medianindkomsten måles. Indikatoren er identisk med Danmarks Statistiks indikator for lavindkomst. Det er ikke muligt at opgøre antal personer med handicap, da Danmarks Statistik har ikke nogen fyldestgørende afgrænsning af personer med handicap på registerbasis.

Senest opdateret:

24-11-2022