Gå til sidens indhold
Gå til delmål 9.3: Giv flere adgang til finansielle markeder og tjenesteydelser Gå til delmål 9.3
Delmål 9.4: Delmål 9.4

Delmål 9.4

Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.

Gå til delmål 9.5 Gå til delmål 9.5: Mere forskning og opgradering af industriteknologi

Indikatorer

9.4.1: CO2-udledning ift. værditilvækst

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik på basis af emissionsregnskabet og nationalregnskabet. Data er eksklusive CO2 fra biomasse. Emissioner fra brugen af brændstof bunkret i udlandet af dansk opererede skibe, fly og køretøjer er inkluderet i overensstemmelse med nationalregnskabets residensprincip. Værditilvækst er opgjort i 2010-priser, kædede værdier. Emissionsregnskabet er en del af Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab og indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i den internationale miljøregnskabsmanual SEEA2012 udgivet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD og Eurostat.

Senest opdateret:

04-03-2024