Gå til sidens indhold
Gå til delmål 8.2: Tænk nyt og opgrader teknologi for økonomisk produktivitet Gå til delmål 8.2
Delmål 8.3: Delmål 8.3

Delmål 8.3

Der skal fremmes udviklingsorienterede politikker, der støtter produktive aktiviteter, skaber anstændige jobs, iværksætteri, kreativitet og innovation, og som fremmer en formalisering og udvikling af mikro-, små- og mellemstore virksomheder, gennem bl.a. adgang til finansielle tjenesteydelser.

Gå til delmål 8.4 Gå til delmål 8.4: Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion

Indikatorer

8.3.1: Beskæftigelse i uformel sektor

Andel af beskæftigelse i den uformelle sektor, opdelt på køn

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren.

Senest opdateret:

20-07-2022