Gå til sidens indhold
Gå til delmål 8.1: Skab bæredygtig økonomisk vækst Gå til delmål 8.1
Delmål 8.2: Delmål 8.2

Delmål 8.2

Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.

Gå til delmål 8.3 Gå til delmål 8.3: Før en politik, der skaber jobs og lader virksomheder vækste

Indikatorer

8.2.1: Realvækst i BNP pr. person i beskæftigelse

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik på basis af nationalregnskabet. BNP er opgjort i 2010-priser, kædede værdier. Indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i de internationale nationalregnskabsmanualer ESA2010 og SNA2008.

Senest opdateret:

27-03-2024