Gå til sidens indhold
Gå til delmål 7.1: Giv alle adgang til moderne energi Gå til delmål 7.1
Delmål 7.2: Delmål 7.2

Delmål 7.2

Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

Gå til delmål 7.3 Gå til delmål 7.3: Forbedringen af energieffektiviteten skal fordobles

Indikatorer

7.2.1: Vedvarende energi

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik på basis af Energiregnskabet som vedvarende energis andel af det totale bruttoenergiforbrug (eksklusive energiforbrug til internationale transportaktiviteter). Energiregnskabet er en del af Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab og indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i den internationale miljøregnskabsmanual SEEA2012 udgivet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD og Eurostat. Beregningen afviger lidt fra FN's definition af indikatoren, hvor det totale endelige energiforbrug fra Energibalancerne anvendes.

Senest opdateret:

18-06-2024