Gå til sidens indhold
Gå til delmål 6.5: Indfør integreret styring af vandressourcer Gå til delmål 6.5
Delmål 6.6: Delmål 6.6

Delmål 6.6

Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.

Gå til delmål 6.a Gå til delmål 6.a: Støt udviklingslandenes vand og sanitet

Indikatorer

6.6.1: Vandrelaterede økosystemer

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik på basis af arealregnskabet. Indikatoren viser udbredelsen af de udvalgte arealdækketyper i 2011 og 2016 som andel af det samlede danske areal. Arealregnskabet er en del af Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab og indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i den internationale miljøregnskabsmanual SEEA2012 udgivet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD og Eurostat.

Senest opdateret:

03-03-2023