Gå til sidens indhold
Delmål 5.1: Delmål 5.1

Delmål 5.1

Alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt skal stoppes.

Gå til delmål 5.2 Gå til delmål 5.2: Stop al vold og udnyttelse rettet mod kvinder og piger

Indikatorer

5.1.1: Rammer for ligestilling og ikke-diskrimination

Hvorvidt der findes retlige rammer for at fremme, håndhæve og overvåge ligestilling og ikke-diskrimination på baggrund af køn

Flueben: Danmark opfylder Verdensmålet

Forklaring

Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren. Dog findes der retlige rammer (særligt i Ligestillingsloven fra 2000), som har til formål at fremme, håndhæve og overvåge ligestilling i Danmark.

Senest opdateret:

20-07-2022