Gå til sidens indhold
Gå til delmål 4.5: Stop al diskrimination i uddannelse Gå til delmål 4.5
Delmål 4.6: Delmål 4.6

Delmål 4.6

Inden 2030 skal alle unge og en væsentlig del af voksne, både mænd og kvinder, have opnået færdigheder i at læse og regne.

Gå til delmål 4.7 Gå til delmål 4.7: Undervis i bæredygtig udvikling og verdensborgerskab

Indikatorer

4.6.1

Download data

Forklaring

Oplysningerne stammer fra PIAAC, som er en internationale undersøgelse af voksnes færdigheder i bl.a. læsning og regning.  Undersøgelsen blev gennemført i 2011-2012 og vedrører 7228 personer i aldersgruppen 15-65 år.

Senest opdateret:

02-07-2019

Del sidens indhold: